Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer (aanpassing begrip stoffen (luchtkwaliteitseisen) (31137);

het wetsvoorstel Wijziging van de Wet stedelijke vernieuwing (wijziging in verband met de invoering van single information en single audit voor specifieke uitkeringen) (30939).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Naar boven