Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-04-2008 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20072008-1085-1100".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31200-V
Behandeld dossier 31200-X
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2008-04-15
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1100
Identifier h-ek-20072008-1085-1100
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1085-1100
PS key HAN8278A02
Publicatiedatum 2008-04-28
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 27
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1085
Taal nl
Titel Aan de orde is het beleidsdebatover de stand van de krijgsmacht, inclusief het bredere kader van de NAVO in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008 (31200 V) en van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2008 (31200 X)
Vergaderjaar 2007-2008