Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-11-2006 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20062007-126-127".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30633
Behandeld dossier 30666
Behandeld dossier 30514
Behandeld dossier 30667
Behandeld dossier 30476
Behandeld dossier 30365
Behandeld dossier 30596
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2006-10-31
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 127
Identifier h-ek-20062007-126-127
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Onderwerp Sociale zekerheid | Nabestaanden
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Onderwerp Economie | Transport
Onderwerp Verkeer | Weg
Onderwerp Verkeer | Spoor
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 126-127
Pskey HAN8058A03
Publicatiedatum 2006-11-24
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 4
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Handeling
Startpagina 126
Taal nl
Titel Behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling en invoering titel 8.18 (overeenkomst van goederenvervoer over spoorwegen) van het Burgerlijk Wetboek (30365), het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenwet 1994 en enkele verwante wetten op een aantal punten van uiteenlopende aard (30476), het wetsvoorstel Wijziging van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met de aanpassing aan de eisen die gelden voor basisregistraties (30514) en een aantal andere wetsvoorstellen
Vergaderjaar 2006-2007