Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Wijziging van de Politiewet 1993 in verband met de invoering van een nieuw stelsel voor bewaking en beveiliging van personen, objecten en diensten (30041);

het wetsvoorstel Wijziging van de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de invoering van een nieuw stelsel voor bewaking en beveiliging (30070).

De voorzitter:

Anders dan aanvankelijk voorzien en op de agenda vermeld, kunnen deze wetsvoorstellen als hamerstuk worden afgedaan.

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

De ingekomen stukken staan op een lijst die in de zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstellen gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met de voorstellen heeft verenigd.

(Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan het einde van deze editie.)

De voorzitter:

Op verzoek van de fractie van GroenLinks benoem ik in:

de vaste commissie voor Economische Zaken:

 • - de heer Minderman tot lid in plaats van de heer Thissen;

de vaste commissie voor Financiën:

 • - de heer Minderman tot lid in plaats van de heer Thissen;

de vaste commissie voor Onderwijs:

 • - de heer Minderman tot lid in plaats van de heer Thissen;

de vaste commissie voor Ontwikkelingssamenwerking:

 • - de heer Thissen tot lid in de bestaande vacature;

de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

 • - de heer Thissen tot lid in de bestaande vacature;

de bijzondere commissie voor de JBZ-Raad:

 • - de heer Minderman tot plaatsvervangend lid in plaats van de heer Thissen;

de vaste commissie voor Justitie:

 • - de heer Minderman tot plaatsvervangend lid in plaats van de heer Thissen;

de vaste commissie voor Milieu:

 • - de heer Thissen tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:

 • - mevrouw De Wolff tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

 • - de heer Minderman tot plaatsvervangend lid in plaats van de heer Van der Lans;

de vaste commissie voor Onderwijs:

 • - de heer Thissen tot plaatsvervangend lid in plaats van de heer Van der Lans;

de vaste commissie voor Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs:

 • - de heer Minderman tot plaatsvervangend lid in plaats van de heer Van der Lans;

de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken:

 • - de heer Minderman tot lid in plaats van de heer Platvoet;

de vaste commissie voor Defensie:

 • - de heer Platvoet tot lid in de bestaande vacature;

de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken:

 • - de heer Platvoet tot lid in de bestaande vacature;

de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken:

 • - de heer Thissen tot plaatsvervangend lid in plaats van de heer Platvoet;

de vaste commissie voor Defensie:

 • - de heer Thissen tot plaatsvervangend lid in plaats van de heer Platvoet;

de vaste commissie voor Financiën:

 • - de heer Thissen tot plaatsvervangend lid in plaats van de heer Platvoet;

de vaste commissie voor Ontwikkelingssamenwerking:

 • - de heer Minderman tot plaatsvervangend lid in plaats van de heer Platvoet;

de vaste commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening:

 • - de heer Minderman tot plaatsvervangend lid in plaats van de heer Platvoet;

de vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties:

 • - de heer Minderman tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken:

 • - de heer Platvoet tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature.

Naar boven