Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-12-2002 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20022003-239-248".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 27224
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2002-11-26
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 248
Identifier h-ek-20022003-239-248
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 239-248
PS key HAN7488A05
Publicatiedatum 2002-12-11
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 8
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 239
Taal nl
Titel Voortzetting van de behandeling van het voorstel van wet van de leden Bussemaker en Van Dijke tot wijziging van de Arbeidstijdenwet en het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van zeggenschap van werknemers over arbeidstijden (27224)
Vergaderjaar 2002-2003