Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-12-2002 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20022003-209-209-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 27728
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2002-11-26
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 209
Identifier h-ek-20022003-209-209-1
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Overige vormen van onderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 209-209
PS key HAN7488A02
Publicatiedatum 2002-12-11
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 8
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 209
Taal nl
Titel Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van een leerlinggebonden financiering en de vorming van regionale expertisecentra (regeling leerlinggebonden financiering) (27728)
Vergaderjaar 2002-2003