Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010 (32123-V), te weten:

- de motie-Van Bommel over een internationaal moratorium op wapens met witte fosfor, zware metalen en verarmd uranium (32123-V, nr. 26);

- de motie-Van Bommel over sluiting van de geheime gevangenis in Baghram (32123-V, nr. 27);

- de motie-Van Bommel over strengere regels voor doorvoer van wapens (32123-V, nr. 28);

- de motie-Van Bommel/Waalkens over het faciliteren van initiatieven inzake de betrekkingen tussen Suriname en Nederland (32123-V, nr. 29);

- de motie-Haverkamp c.s. over verbetering van de dienstverlening van diplomatieke posten (32123-V, nr. 30);

- de motie-Haverkamp c.s. over niet steunen van de toetreding van Iran tot de IMO (32123-V, nr. 31);

- de motie-Nicolaï c.s. over een selectiever en effectiever postennetwerk (32123-V, nr. 33);

- de motie-Van Dam c.s. over verplichten van bedrijven om aan te tonen hoe hun producten tot stand zijn gekomen (32123-V, nr. 34);

- de motie-Waalkens c.s. over steun voor onderzoek naar vaccins (32123-V, nr. 35);

- de motie-De Roon over niet volgen van VN-resolutie 12/16 (32123-V, nr. 36);

- de motie-De Roon/Wilders over erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël (32123-V, nr. 37);

- de motie-De Roon/Wilders over de legitimiteit van nederzettingen in de zogenaamde bezette gebieden (32123-V, nr. 38);

- de motie-Voordewind c.s. over inzage in de productieketen van bedrijven (32123-V, nr. 39);

- de motie-Voordewind c.s. over heroverweging van de wijze van bekostiging van eerstejaarsopvang van asielzoekers en EKI (32123-V, nr. 40);

- de motie-Peters over verlenging van de geldigheidsduur van het paspoort (32123-V, nr. 42);

- de motie-Peters/Haverkamp over mensenrechtenbeleid ten aanzien van Rusland, Algerije, Kazachstan en Saoedi-Arabië (32123-V, nr. 43);

- de motie-Peters c.s. over side event voor Chinese kunstenaars tijdens de wereldexpo (32123-V, nr. 44);

- de motie-Vendrik over afbouwen van Wereldbanksteun voor projecten inzake fossiele brandstof (32123-V, nr. 45);

- de motie-Vendrik c.s. over besteding van eventuele extra middelen voor ontwikkelingssamenwerking (32123-V, nr. 46);

- de motie-Pechtold over opname van verdachten uit Guantánamo Bay (32123-V, nr. 47);

- de motie-Pechtold over aandacht voor mensenrechten tijdens publieke optredens in het buitenland (32123-V, nr. 48);

- de motie-Pechtold over onderzoek naar mediaconcentraties binnen de EU (32123-V, nr. 49);

- de motie-Van der Staaij c.s. over plaatsing van het Iraanse Revolutionaire Gardekorps op de lijst van terroristische organisaties (32123-V, nr. 50).

(Zie vergadering van 18 november 2009.)

De voorzitter:

De motie-Van Bommel (32123-V, nr. 26) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse regering diplomatieke inspanningen inzake ontwapening, zoals clustermunitie, niet schuwt;

constaterende dat de commissie-Goldstone in haar aanbevelingen naar aanleiding van de Gaza-oorlog heeft aanbevolen om te komen tot een moratorium op het gebruik van wapens met witte fosfor, munitie met zware metalen en verarmd uranium;

verzoekt de regering, te komen tot een diplomatiek initiatief om te komen tot een internationaal moratorium op het gebruik van munitie met zware metalen en munitie met verarmd uranium,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 52 (32123-V).

De motie-Pechtold (32123-V, nr. 47) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op de gevangenisbasis Guantánamo Bay ruim tweehonderd verdachten zonder proces vastzitten onder erbarmelijke omstandigheden;

constaterende dat de zware gevallen waarvan volgens de Verenigde Staten vaststaat dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan terroristische daden, alsnog berecht zullen worden;

constaterende dat enkele tientallen verdachten zich niet schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten, en dat onder andere België, Frankrijk, Italië, Portugal, Ierland, Zweden en Finland verdachten hebben opgenomen, dan wel te kennen hebben gegeven bereid te zijn, over te gaan tot opname;

overwegende dat de Nederlandse regering een bijdrage kan en moet leveren aan de bewaking van individuele mensenrechten, en dat de opname van enkele verdachten bijdraagt aan de ontmanteling van een detentiesysteem dat in strijd is met het internationale recht, en waartegen zowel de Kamer als de regering zich regelmatig heeft uitgesproken;

verzoekt de regering, uit te spreken dat opname van verdachten door de Nederlandse Staat een reële mogelijkheid is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 53 (32123-V).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

Op verzoek van de heer Haverkamp stel ik voor, zijn motie (32123-VI, nr. 30) van de agenda af te voeren. Op verzoek van de heer Van Dam stel ik voor, zijn motie (32123-V, nr. 34) van de agenda af te voeren. Op verzoek van de heer Voordewind stel ik voor, zijn motie (32123-V, nr. 39) van de agenda af te voeren. Op verzoek van mevrouw Peters stel ik voor, haar motie (32123-V, nr. 42) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Bommel (32123-V, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Bommel (32123-V, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Bommel (32123-V, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bommel/Waalkens (32123-V, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Haverkamp c.s. (32123-V, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Nicolaï c.s. (32123-V, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Waalkens c.s. (32123-V, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Roon (32123-V, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Roon/Wilders (32123-V, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Roon/Wilders (32123-V, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (32123-V, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Peters/Haverkamp (32123-V, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Peters c.s. (32123-V, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vendrik (32123-V, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vendrik c.s. (32123-V, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Pechtold (32123-V, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold (32123-V, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Pechtold (32123-V, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij c.s. (32123-V, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Van Beek (VVD):

Voorzitter. De VVD-fractie zou graag willen dat de aantekening wordt gemaakt dat wij geacht wensen te worden voor de motie op stuk nr. 35 te hebben gestemd.

De voorzitter:

Deze motie was en blijft aangenomen.

De heer Van Bommel (SP):

Nu de motie op stuk nr. 52 is aangenomen, zou ik graag van de regering vernemen welk diplomatiek initiatief zij gaat nemen om tot een dergelijk moratorium te komen.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Naar boven