Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-04-1999 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-19981999-4055-4055-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 26437
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1999-04-08
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 4055
Identifier h-tk-19981999-4055-4055-3
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 4055-4055
Pskey HAN6704A04
Publicatiedatum 1999-04-19
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 67
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Handeling
Startpagina 4055
Taal nl
Titel Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Huursubsidiewet (mogelijk maken van jaarlijkse verhoging van de maximale huurgrens en enkele andere wijzigingen) (26437).
Vergaderjaar 1998-1999