Aan de orde is de behandeling van:

de verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften (26251, nrs. 46 t/m 49).

Overeenkomstig de voorstellen van de commissie voor de Verzoekschriften wordt besloten.

Naar boven