Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-11-1998 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-19981999-1069-1069-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 25926
Behandeld dossier 26014
Behandeld dossier 26077
Behandeld dossier 26121
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1998-10-29
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1069
Identifier h-tk-19981999-1069-1069-1
Onderwerp Bestuur | Provincies
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Bezwaar en klachten
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1069-1069
PS key HAN6633A02
Publicatiedatum 1998-11-05
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 18
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1069
Taal nl
Titel De behandeling van: - wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Beroepswet, de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op de Raad van State, de Wet op de studiefinanciering en de Wet tarieven in burgerlijke zaken ter verhoging van de opbrengst van de griffierechten (verhoging van de opbrengst van griffierechten) (25926); - wetsvoorstel Wijziging van de Wet van 16 december 1993 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de Raad van State, de Beroepswet, de Ambtenarenwet 1929 en andere wetten, alsmede intrekking van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen, en van de Algemene wet bestuursrecht (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie, Stb. 650) (uitstel verval artikel 8:2 van de Algemene wet bestuursrecht) (26077); - wetsvoorstel Wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (overheidsvertegenwoordigers in sectorraden) (26121); - wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet inzake de behandeling van bezwaarschriften door commissies (26014)
Vergaderjaar 1998-1999