Publicaties over dossier 26077

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet van 16 december 1993 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de Raad van State, de Beroepswet, de Ambtenarenwet 1929 en andere wetten, alsmede intrekking van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie, Stb. 650) (uitstel verval artikel 8:2 van de Algemene wet bestuursrecht) (26077), en over:de motie-Jurgens/Hirsch Ballin over de invoering van beroep tegen algemeen verbindende voorschriften (26077, 53f)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-01-1999 1998-1999 nr. 15, pagina 481 - 482 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet van 16 december 1993 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de Raad van State, de Beroepswet, de Ambtenarenwet 1929 en andere wetten, alsmede intrekking van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie, Stb. 650) (uitstel verval artikel 8:2 van de Algemene wet bestuursrecht) (26077)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-12-1998 1998-1999 nr. 13, pagina 354 - 360 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de vergaderingen van 21 en 22 december

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  17-12-1998 1998-1999 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de vergaderingen van 14 en 15 december

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  10-12-1998 1998-1999 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de vergadering van 24 november

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  25-11-1998 1998-1999 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  De behandeling van: - wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Beroepswet, de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op de Raad van State, de Wet op de studiefinanciering en de Wet tarieven in burgerlijke zaken ter verhoging van de opbrengst van de griffierechten (verhoging van de opbrengst van griffierechten) (25926); - wetsvoorstel Wijziging van de Wet van 16 december 1993 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de Raad van State, de Beroepswet, de Ambtenarenwet 1929 en andere wetten, alsmede intrekking van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen, en van de Algemene wet bestuursrecht (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie, Stb. 650) (uitstel verval artikel 8:2 van de Algemene wet bestuursrecht) (26077); - wetsvoorstel Wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (overheidsvertegenwoordigers in sectorraden) (26121); - wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet inzake de behandeling van bezwaarschriften door commissies (26014)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-11-1998 1998-1999 nr. 18, pagina 1069 Tweede Kamer der Staten-Generaal