Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-04-2010 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20092010-25-1039".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32310
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2010-04-13
Documentstatus Opgemaakt
Eindpagina 1039
Identifier h-ek-20092010-25-1039
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1039-1039
Pskey HAN8583A04
Publicatiedatum 2010-04-28
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 25
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Handeling
Startpagina 1039
Taal nl
Titel Behandeling van het wetsvoorstel Regeling van de uitvoering van de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen door de Pensioen- en Uitkeringsraad en de Sociale verzekeringsbank (Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen) (32310)
Vergaderjaar 2009-2010