Aan de orde is de behandeling van:

het verslag over het verzoekschrift van K.B. te Z. betreffende belastingschuld (LXXXIV, letter E);

het verslag over het verzoekschrift van J.V. te V. betreffende bewindvoerderschap en correspondentie (LXXXIV, letter F).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform de voorstellen van de commissie te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven