Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Regeling van de uitvoering van de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen door de Pensioen- en Uitkeringsraad en de Sociale verzekeringsbank (Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen) (32310).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Naar boven