Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-11-2008 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20082009-173-174".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30551
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2008-10-21
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 174
Identifier h-ek-20082009-173-174
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 173-174
PS key HAN8344A03
Publicatiedatum 2008-11-03
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 4
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 173
Taal nl
Titel Stemming over het wetsvoorstel Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met verkorting van de adoptieprocedure en wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met adoptie door echtgenoten van gelijk geslacht tezamen (30551)
Vergaderjaar 2008-2009