Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer (enkele wijzigingen betreffende afvalstoffen) (31337).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Naar boven