Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-10-2008 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20082009-155-164".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30551
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2008-10-07
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 164
Identifier h-ek-20082009-155-164
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 155-164
PS key HAN8339A09
Publicatiedatum 2008-10-24
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 3
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 155
Taal nl
Titel Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met verkorting van de adoptieprocedure en wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met adoptie door echtgenoten van gelijk geslacht tezamen (30551)
Vergaderjaar 2008-2009