Aan de orde is de behandeling van:

het verslag van de commissie voor de Verzoekschriften over het verzoekschrift van E.H. te T. betreffende toepassing van hardheidsclausule met betrekking tot heffing van overdrachtsbelasting bij de overdracht van aandelen (EK LXXII, A);

het verslag van de commissie voor de Verzoekschriften over het verzoekschrift van A.S. te R. betreffende belasting herbeleggingsreserve na verlies regime fiscale beleggingsinstelling (EK LXXIII, A);

het verslag van de commissie voor de Verzoekschriften over het verzoekschrift van S.Z. te A. betreffende hardheidsclausule met betrekking tot heffing van overdrachtsbelasting (EK LXXIV, A);

het verslag van de commissie voor de Verzoekschriften over het verzoekschrift van L.M. te V. betreffende inbeslagneming van auto (EK LXXV, A).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform de voorstellen van de commissie te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven