Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-05-2008 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20072008-1140-1166".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31302
Behandeld dossier 31200-V
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2008-04-22
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1166
Identifier h-ek-20072008-1140-1166
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Onderwerp Natuur en milieu | Lucht
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1140-1166
Pskey HAN8282A06
Publicatiedatum 2008-05-13
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 28
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Handeling
Startpagina 1140
Taal nl
Titel Debat over de Staat van de Unie 2007-2008 (31202, nr. 1) en de bijlage bij de Staat van de Unie 2007-2008 (31202, nr. 2), en, in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008 (31200-V), over de thema's Europees nabuurschap/uitbreiding (dossiers E070004 en E080001) en Europa als mondiale partner
Vergaderjaar 2007-2008