14 (2014) Nr. 2

A. TITEL1)

Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds;

(met bijlagen, protocollen, gezamenlijke verklaring en slotakten)

Brussel, 21 maart 2014 / 27 juni 2014

B. TEKST

De Nederlandse tekst van de Associatieovereenkomst, met bijlagen, protocollen, gezamenlijke verklaring en slotakten, zijn geplaatst in Trb. 2014, 160.

In dat Tractatenblad dienen de volgende correcties te worden aangebracht.

Op blz. 1, in de titel van de Associatieovereenkomst, dient het woord „haar” te worden vervangen door „hun”.

Op blz. 135, in de titel van artikel 189, dient een spatie te worden ingevoegd na het woord „is”.

Op blz. 276 tot en met 300, in de volledige tekst van Protocol I en de bijlagen daarbij, dienen de aanduidingen „len” en „verben” te worden vervangen door respectievelijk „land” en „verband”.

Op blz. 296, in artikel 32, tweede lid, derde regel, dient de aanduiding „bijsten” te worden vervangen door „bijstand”.

Op blz. 303, in artikel 5, zesde regel, dient de aanduiding „verben” te worden vervangen door „verband”.

Op blz. 308, in artikel 15, eerste regel, dient de aanduiding „verben” te worden vervangen door „verband”.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 2014, 160.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 2014, 160.

Partij

Ondertekening

Voorlopige toepassing

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

België

21-03-2014

           

Bulgarije

21-03-2014

 

09-09-2014

R

     

Cyprus

21-03-2014

           

Denemarken

21-03-2014

 

18-02-2015

R

     

Duitsland

21-03-2014

           

Estland

21-03-2014

 

12-01-2015

R

     

EU (Europese Unie)

21-03-2014

           

Finland

21-03-2014

 

06-05-2015

R

     

Frankrijk

21-03-2014

           

Griekenland

21-03-2014

           

Hongarije

21-03-2014

 

07-04-2015

R

     

Ierland

21-03-2014

 

17-04-2015

R

     

Italië

21-03-2014

           

Kroatië

21-03-2014

 

24-03-2015

R

     

Letland

21-03-2014

 

31-07-2014

R

     

Litouwen

21-03-2014

 

29-07-2014

R

     

Luxemburg

21-03-2014

 

12-05-2015

R

     

Malta

21-03-2014

 

29-08-2014

R

     

Nederlanden, het Koninkrijk der

21-03-2014

           

Oekraïne

21-03-2014

 

26-09-2014

R

     

Oostenrijk

21-03-2014

           

Polen

21-03-2014

 

24-03-2015

R

     

Portugal

21-03-2014

 

13-05-2015

R

     

Roemenië

21-03-2014

 

14-07-2014

R

     

Slovenië

21-03-2014

           

Slowakije

21-03-2014

 

21-10-2014

R

     

Spanje

21-03-2014

 

19-05-2015

R

     

Tsjechië

21-03-2014

           

Verenigd Koninkrijk

21-03-2014

 

08-04-2015

R

     

Zweden

21-03-2014

 

09-01-2015

R

     

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

EU (Europese Unie), 21 maart 2014

Provisional Application of certain parts as from 1/11/2014

Oekraïne, 26 september 2014

Provisional Application of certain parts as from 1/11/2014

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 2014, 160.

F. VOORLOPIGE TOEPASSING

De bepalingen van de Associatieovereenkomst, met bijlagen, protocollen, gezamenlijke verklaring en slotakten, worden door de Europese Unie en Oekraïne ingevolge artikel 486, derde en vierde lid, ten dele voorlopig toegepast vanaf 1 november 2014.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt de voorlopige toepassing alleen voor Nederland (het Europese deel), als lidstaat van de Europese Unie.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2014, 160.

Titel

:

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen;

Genève, 28 juli 1951

Laatste Trb.

:

Trb. 2015, 14

     

Titel

:

Vierde Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, tot het waarborgen van bepaalde rechten en vrijheden die niet reeds in het Verdrag en in het eerste Protocol daarbij zijn opgenomen;

Straatsburg, 16 september 1963

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 288

     

Titel

:

Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst);

Genève, 14 november 1975

Laatste Trb.

:

Trb. 2015, 25

     

Titel

:

Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee;

Montego Bay, 10 december 1982

Laatste Trb.

:

Trb. 2014, 169

     

Titel

:

Overeenkomst inzake tijdelijke invoer;

Istanbul, 26 juni 1990

Laatste Trb.

:

Trb. 2015, 79

     

Titel

:

Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering;

Kyoto, 11 december 1997

Laatste Trb.

:

Trb. 2014, 212

Uitgegeven de achttiende juni 2015.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS


X Noot
1)

De titel van de Associatieovereenkomst luidde voorheen: „Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds”

Naar boven