Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-06-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-2015-92".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 2014-03-21
Datum document 2014-06-27
Datum van uitgifte 2015-06-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-2015-92
Jaargang 2015
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Onderwerp Economische samenwerking
Onderwerp Nucleaire samenwerking
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Brussel
Publicatiedatum 2015-06-18
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 92
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 2014
Systematisch nummer 14
Systematisch volgnummer 2
Taal nl
Titel Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds; (met bijlagen, protocollen, gezamenlijke verklaring en slotakten) Brussel, 21 maart 2014 / 27 juni 2014
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 012572