63 (1975) Nr. 31

A. TITEL

Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst);

(met Bijlagen)

Genève, 14 november 1975

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van de Overeenkomst, met Bijlagen 1 tot en met 8, zijn geplaatst in Trb. 1976, 184. Zie ook Trb. 1978, 46. Voor wijzigingen van de Overeenkomst, zie rubriek J van Trb. 1988, 71, Trb. 1993, 106 en Trb. 1998, 130 en rubriek B van Trb. 2007, 94, Trb. 2012, 194 en Trb. 2013, 10.

Voor wijzigingen van Bijlage 1, zie rubriek J van Trb. 1980, 162, Trb. 1987, 28, Trb. 1987, 132, Trb. 1987, 174, Trb. 1988, 71, Trb. 1994, 178 en Trb. 1995, 191 en rubriek B van Trb. 2007, 94.

Voor wijzigingen van Bijlage 2, zie rubriek J van Trb. 1979, 124, Trb. 1987, 28, Trb. 1988, 71, Trb. 1989, 145, Trb. 1990, 175, Trb. 1992, 114 en Trb. 1994, 178 en rubriek B van Trb. 2007, 94.

Voor wijzigingen van Bijlage 4, zie rubriek J van Trb. 1995, 191.

Voor wijzigingen van Bijlage 6, zie rubriek J van Trb. 1979, 124, Trb. 1980, 162, Trb. 1981, 214, Trb. 1983, 5, Trb. 1984, 68, Trb. 1985, 93, Trb. 1987, 28, Trb. 1987, 132, Trb. 1987, 174, Trb. 1990, 175, Trb. 1991, 138, Trb. 1993, 106, Trb. 1994, 178, Trb. 1995, 191 en Trb. 1998, 130. Voor correcties van Bijlage 6 zie ook rubriek B van Trb. 2007, 94. Voor verdere wijzigingen van Bijlage 6, zie Trb. 2010, 76, Trb. 2011, 276 en Trb. 2012, 194.

Voor wijzigingen van Bijlage 7, zie rubriek J van Trb. 1987, 132, Trb. 1989, 145, Trb. 1990, 175, Trb. 1992, 114 en Trb. 1994, 178 en rubriek B van Trb. 2007, 94.

Voor wijzigingen van Bijlage 8, zie rubriek J van Trb. 1993, 106, Trb. 1998, 130 en rubriek B van Trb. 2008, 181. Voor correcties van Bijlage 8, zie ook rubriek B van Trb. 2007, 94.

Voor de Engelse en de Franse tekst van Bijlage 9, zie rubriek J van Trb. 1998, 130 en voor wijzigingen van Bijlage 9, zie rubriek B van Trb. 2007, 94, Trb. 2011, 276 en Trb. 2013, 10.

Voor de Engelse tekst van Bijlage 10, zie rubriek B van Trb. 2007, 94.

Wijzigingen van 6 februari 2014

In overeenstemming met artikel 59, eerste en tweede lid, van de Overeenkomst heeft de Commissie van Beheer op zijn zevenenvijftigste zitting gehouden te Genève op 6 februari 2014 wijzigingen van de Bijlagen 1 en 6 bij de Overeenkomst aangenomen. 1)

De Engelse en de Franse tekst van de wijziging van Bijlage 1, model versie 2, onder 5, luidt als volgt:

For HS code: 24.03.10 read HS code: 24.03.11 and 24.03.19.

Remplacer code SH: 24.03.10 par code SH: 24.03.11 et 24.03.19.


De Engelse tekst van Bijlage 1, zoals gewijzigd, luidt als volgt:

Annex I

VERSION 1

  • 1. The TIR Carnet is printed in French except for page 1 of the cover where the items are also printed in English. The “Rules regarding the use of the TIR Carnet” given in French on page 2 of the cover are also printed in English on page 3 of the cover. The ‘Certified Report’ may also appear, on its reverse side, in a language other than French, as may be appropriate.

  • 2. Carnets used for TIR operations within a regional guarantee chain may be printed in any other official language of the United Nations except for page 1 of the cover where the items are also printed in English or French. The “Rules regarding the use of the TIR Carnet” are printed on page 2 of the cover in the official language of the United Nations used and are also printed in English or French on page 3 of the cover.

Model of the TIR Carnet: VERSION 1

Model of the TIR Carnet: VERSION 1

Model of the TIR Carnet: VERSION 1

Model of the TIR Carnet: VERSION 1

Model of the TIR Carnet: VERSION 1

Model of the TIR Carnet: VERSION 1

VERSION 2

  • 3. For the transport of tobacco and alcohol for which an increased guarantee may be claimed from the guaranteeing association, in line with Annex 6, Explanatory Note 0.8.3, Customs authorities shall request TIR Carnets to be clearly marked “TOBACCO/ALCOHOL” and “TABAC/ALCOOL” on the cover and on all vouchers. In addition, these Carnets must provide details, at least in English and French, on the categories of tobacco and alcohol guaranteed, on a separate sheet inserted into the Carnet following page 2 of the cover of the Carnet.

Model of the TIR Carnet: VERSION 2

Model of the TIR Carnet: VERSION 2

Model of the TIR Carnet: VERSION 2

[Red.: De Russische tekst is niet opgenomen.]

Model of the TIR Carnet: VERSION 2

Model of the TIR Carnet: VERSION 2

Model of the TIR Carnet: VERSION 2

Model of the TIR Carnet: VERSION 2


Wijzigingen van 12 juni 2014

In overeenstemming met artikel 59, eerste en tweede lid, van de Overeenkomst heeft de Commissie van Beheer op zijn achtenvijftigste zitting gehouden te Genève op 14 juni 2014 wijzigingen van de Bijlagen 6 en 9 bij de Overeenkomst aangenomen.1)

De Engelse tekst2) van de wijziging van Bijlage 9 luidt als volgt:


Amendment to Annex 9 to the TIR Convention

Annex 9, Part I, paragraph 3 (vi)

For the existing text read

  • “(vi) provide the TIR Executive Board, annually, before 1 March with the price of each type of TIR Carnet it issues;”


C. VERTALING


De vertaling van de wijziging van Bijlage 9 bij de TIR-Overeenkomst luidt als volgt:


Wijziging van Bijlage 9 bij de TIR-Overeenkomst

Bijlage 9, Deel I, derde lid, onderdeel (vi)

De bestaande tekst dient te worden vervangen door:

  • „(vi) het TIR Uitvoerend Comité ieder jaar vóór 1 maart in kennis stellen van de prijs van elk type carnet TIR dat zij afgeeft;”


D. PARLEMENT

Zie Trb. 1979, 124, Trb. 1989, 68, Trb. 1990, 175, Trb. 1991, 138, Trb. 1992, 114, Trb. 1993, 106, Trb. 1994, 178, Trb. 1995, 191, Trb. 1998, 130, Trb. 2007, 94, Trb. 2008, 181, Trb. 2009, 30, Trb. 2010, 76, Trb. 2011, 276 en Trb. 2013, 10.

Wijzigingen van 6 februari 2014 en 12 juni 2014

Voor Nederland (het Europese deel) behoeven de wijzigingen van de Bijlagen 1, 6 en 9 bij de Overeenkomst niet de goedkeuring van de Staten-Generaal, omdat zij een gebied (douanevervoer) bestrijken waarop de Europese Unie (EU) bij uitsluiting bevoegd is.

Voor Nederland (het Caribische deel), Aruba, Curaçao en Sint Maarten behoeven de wijzigingen van de Bijlagen 1, 6 en 9 bij de Overeenkomst ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, evenmin de goedkeuring van de Staten-Generaal.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie rubriek E en rubriek F van Trb. 1978, 46 en, laatstelijk, rubriek E van Trb. 2007, 94.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1976, 184, Trb. 1978, 46, Trb. 1983, 5, Trb. 1989, 68, Trb. 1994, 178, Trb. 1995, 191, Trb. 2007, 94, Trb. 2008, 181, Trb. 2009, 30, Trb. 2010, 76, Trb. 2011, 276, Trb. 2012, 194, Trb. 2013, 10 en Trb. 2013, 170.


Wijzigingen van 6 februari 2014 en 12 juni 2014

De wijzigingen van de Bijlagen 1, 6 en 9 bij de Overeenkomst zijn ingevolge artikel 59, derde lid, juncto artikel 60, eerste lid, van de Overeenkomst op 1 januari 2015 voor alle verdragsluitende partijen, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de wijzigingen, evenals de Overeenkomst, voor het gehele Koninkrijk.

J. VERWIJZINGEN

Voor verwijzingen en overige verdragsgegevens, zie Trb. 1976, 184, Trb. 1979, 124, Trb. 1980, 162, Trb. 1981, 214, Trb. 1983, 5, Trb. 1984, 68, Trb. 1985, 93, Trb. 1987, 28, Trb. 1987, 132, Trb. 1987, 174, Trb. 1988, 71, Trb. 1989, 68, Trb. 1989, 145, Trb. 1990, 175, Trb. 1991, 138, Trb. 1992, 114, Trb. 1993, 106, Trb. 1994, 178, Trb. 1995, 191, Trb. 1998, 130, Trb. 2007, 94, Trb. 2008, 181, Trb. 2009, 30, Trb. 2010, 76, Trb. 2011, 276 en Trb. 2013, 10.

Overige verwijzingen

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2014, 112


In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat de wijzigingen van de Bijlagen 1, 6 en 9 bij de Overeenkomst zullen zijn bekendgemaakt in het gehele Koninkrijk op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de twaalfde februari 2015.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS


X Noot
1)

Aangezien het voor wat betreft Bijlage 6 wijzigingen van de Explanatory Notes betreft, liggen deze ter inzage bij de Directie Douane en Verbruiksbelastingen van het Ministerie van Financiën en bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn de Engelse, de Franse en de Russische tekst van de wijzigingen en de corrigenda (documenten ECE/TRANS/WP.30/AC.2/117, ECE/TRANS/WP.30/AC.2/117/corr.1 en ECE/TRANS/WP.30/AC.2/117/corr.2) te raadplegen op http://www.unece.org/trans/bcf/ac2/ac2-reports.html

X Noot
1)

Aangezien het voor wat betreft Bijlage 6 een toevoeging van een nieuwe Explanatory Note betreft, ligt deze ter inzage bij de Directie Douane en Verbruiksbelastingen van het Ministerie van Financiën en bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens is de Engelse, de Franse en de Russische tekst van de wijziging (document ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2014/5) te raadplegen op http://www.unece.org/trans/bcf/ac2/ac2-reports.html

X Noot
2)

De Franse tekst en de Russische tekst zijn niet opgenomen.

Naar boven