13 (2001) Nr. 3

A. TITEL

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de wederzijdse beveiliging van gerubriceerde gegevens;

Berlijn, 18 april 2001

B. TEKST

De Nederlandse en de Duitse tekst van het Verdrag zijn geplaatst in Trb. 2001, 100.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 2002, 50.

Artikel 1 van de Wet van 17 mei 2010 (Stb. 2010, 348) luidt als volgt:


„Artikel 1

De volgende verdragen worden goedgekeurd met het oog op het voornemen de toepassing ervan uit te breiden tot Bonaire, Sint Eustatius en Saba:

(…)

  • 4. Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de wederzijdse beveiliging van gerubriceerde gegevens; Berlijn, 18 april 2001 (Trb. 2001, 100);

    (…).”.

Deze Wet is gecontrasigneerd door de Minister van Buitenlandse Zaken M. J. M. VERHAGEN en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties A. TH. B. BIJLEVELD-SCHOUTEN.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal zie Kamerstukken II 2008/2009, 2009/2010, 32047; Hand. II 2009/2010, 32047; Kamerstukken I 2009/2010, 32047 en 31954; Hand. I 2009/2010, 32047.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 2002, 50.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Verdrag, dat vanaf 1 maart 2002 alleen voor het Europese deel van Nederland gold, vanaf 10 oktober 2010 ook voor het Caribische deel van Nederland.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2001, 100 en Trb. 2002, 50.

Titel

:

Noord-Atlantisch Verdrag;

Washington, 4 april 1949

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 85

Uitgegeven de eenendertigste januari 2012.

De Minister van Buitenlandse Zaken, U. ROSENTHAL

Naar boven