Kamerstukken in dossier 31954

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (5 kB)

  Regels met betrekking tot de financiële functie van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, hun bevoegdheid tot het heffen van belastingen en hun financiële verhouding met het Rijk (Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba); Verslag van een schriftelijk overleg inzake antwoord op nadere vragen evaluatie Wolbes

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 31954, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (6 kB)

  Regels met betrekking tot de financiële functie van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, hun bevoegdheid tot het heffen van belastingen en hun financiële verhouding met het Rijk (Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba); Brief inzake evaluatie Wet openbare lichamen BES en Wet financien BES

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-03-2012 2011-2012 Kamerstuk 31954, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (9 kB)

  Regels met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba); Brief regering; Beleidskader onverenigbare betrekkingen Sint Eustatius en Saba

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-10-2010 2010-2011 Kamerstuk 31954, nr. 37 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Regels met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba); Brief regering; Reactie n.a.v. de vraag van het lid Recourt inzake de grondwettelijkheid van de motie van lid Bosman (31954, nr. 35)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-09-2010 2009-2010 Kamerstuk 31954, nr. 36 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (0 kB)

  Regels met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba); Motie; Motie Van Raak over uitstellen van de Slot-rondetafelconferentie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-09-2010 2009-2010 Kamerstuk 31954, nr. 32 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Regels met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba); Motie; Motie Lucassen over stopzetten van de schuldsanering en overige steunmaatregelen aan Curaçao

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-09-2010 2009-2010 Kamerstuk 31954, nr. 33 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Regels met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba); Motie; Motie Lucassen over niet uitvoeren van het koninklijk besluit

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-09-2010 2009-2010 Kamerstuk 31954, nr. 34 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (0 kB)

  Regels met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba); Motie; Motie Bosman over opnemen van een toelatings- en terugkeerregeling in de nog in te dienen Rijkswet Personenverkeer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-09-2010 2009-2010 Kamerstuk 31954, nr. 35 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (32 kB)

  Rapport "Implementatieplan tevens Plan van Aanpak Landsrecherche" Sint Maarten

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  06-09-2010 2009-2010 31954, nr. 31 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (336 kB)

  Rapport "Plan van aanpak Vreemdelingenketen St. Maarten, toegespitst op de IND"

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  06-09-2010 2009-2010 31954, nr. 31 Tweede Kamer der Staten-Generaal