Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2010
Nr. 348

Gepubliceerd op 1 september 2010 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken over dossierWet van 17 mei 2010, houdende goedkeuring van verdragen met het oog op het voornemen deze toe te passen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en van het voornemen tot opzegging van verdragen voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het voornemen bestaat de Koninkrijksstructuur te wijzigen;

Dat in het kader daarvan het voornemen bestaat dat de eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba overgaan van het staatsverband van de Nederlandse Antillen naar het staatsverband van Nederland;

Dat in verband met die overgang het voornemen bestaat om de toepassing van een aantal verdragen dat voor Nederland, maar niet voor de Nederlandse Antillen, parlementair is goedgekeurd en daarna is bekrachtigd, uit te breiden tot Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

Dat daarnaast het voornemen bestaat om de toepassing van twee verdragen die voor de Nederlandse Antillen, maar niet voor Nederland, parlementair zijn goedgekeurd en daarna zijn bekrachtigd, te beëindigen voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

Dat ingevolge artikel 91, eerste lid, van de Grondwet de twee laatstgenoemde voornemens de goedkeuring van de Staten-Generaal behoeven, behoudens in de gevallen waarvoor bij de wet is bepaald dat geen goedkeuring is vereist;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De volgende verdragen worden goedgekeurd met het oog op het voornemen de toepassing ervan uit te breiden tot Bonaire, Sint Eustatius en Saba:

 • 1. Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Australië houdende een overeenkomst inzake een defensiebeveiligingsregeling; ’s-Gravenhage, 2 december 1977 (Trb. 1978, 71);

 • 2. Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden inzake de wederzijdse bescherming van geclassificeerde militaire gegevens; ’s-Gravenhage, 29 oktober 1984 (Trb. 1984, 137);

 • 3. Verdrag tussen de Partijen bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de beveiliging van gegevens; Brussel, 6 maart 1997 (Trb. 1998, 187);

 • 4. Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de wederzijdse beveiliging van gerubriceerde gegevens; Berlijn, 18 april 2001 (Trb. 2001, 100);

 • 5. Verdrag inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict; ’s-Gravenhage, 14 mei 1954 (Trb. 1955, 47);

 • 6. Protocol bij het Verdrag inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict; ’s-Gravenhage, 14 mei 1954 (Trb. 1955, 47);

 • 7. Overeenkomst inzake het behoud van het architectonische erfgoed van Europa; Granada, 3 oktober 1985 (Trb. 1985, 163);

 • 8. Tweede Protocol bij het Haags Verdrag van 1954 inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict; ’s-Gravenhage, 26 maart 1999 (Trb. 1999, 107);

 • 9. Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Finland inzake wederzijdse bijstand in douanezaken; ’s-Gravenhage, 4 april 1984 (Trb. 1984, 39);

 • 10. Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden inzake wederzijdse bijstand in douanezaken; Stockholm, 20 maart 1985 (Trb. 1985, 64);

 • 11. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Estland inzake wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en de voorkoming, opsporing en bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving; ’s-Gravenhage, 11 oktober 1995 (Trb. 1995, 262);

 • 12. Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Israël inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; Oegstgeest, 21 mei 1996 (Trb. 1996, 155);

 • 13. Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Letland inzake wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en de voorkoming, opsporing en bestrijding van inbreuken op douanewetgeving; ’s-Gravenhage, 8 oktober 1997 (Trb. 1997, 295);

 • 14. Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Litouwen inzake wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en de voorkoming, opsporing en bestrijding van inbreuken op douanewetgeving; Vilnius, 8 december 1998 (Trb. 1999, 18);

 • 15. Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Russische Federatie inzake samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; ’s-Gravenhage, 23 november 1999 (Trb. 2000, 3);

 • 16. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oezbekistan inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; ’s-Gravenhage, 11 februari 2000 (Trb. 2000, 17);

 • 17. Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en de voorkoming, opsporing en bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Macedonische Regering; ’s-Gravenhage, 27 april 2000 (Trb. 2000, 56);

 • 18. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zuid-Afrika inzake wederzijdse bijstand tussen hun douaneadministraties ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en van de voorkoming, opsporing en bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving; ’s-Gravenhage, 30 mei 2001 (Trb. 2001, 104);

 • 19. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Gemenebest van Australië inzake wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en van de voorkoming, opsporing en bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving; ’s-Gravenhage, 24 oktober 2001 (Trb. 2001, 189);

 • 20. Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Azerbeidzjan inzake wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en de voorkoming, opsporing en bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving; Bakoe, 30 januari 2002 (Trb. 2002, 84);

 • 21. Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Federatieve Republiek Brazilië inzake wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en de voorkoming, opsporing en bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving; Brasilia, 7 maart 2002 (Trb. 2002, 103);

 • 22. Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Kazachstan inzake samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; ’s-Gravenhage, 27 november 2002 (Trb. 2003, 19);

 • 23. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië inzake wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en de voorkoming, opsporing en bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving; ’s-Gravenhage, 24 juni 2003 (Trb. 2003, 147);

 • 24. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en het voorkomen, onderzoeken en bestrijden van inbreuken op de douanewetgeving; Ankara, 18 augustus 2005 (Trb. 2005, 275);

 • 25. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; Chisinau, 19 juni 2006 (Trb. 2006, 199);

 • 26. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Korea inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; ’s-Gravenhage, 14 februari 2007 (Trb. 2007, 66);

 • 27. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek ten Oosten van de Uruguay inzake wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en het voorkomen, onderzoeken en bestrijden van inbreuken op de douanewetgeving; Montevideo, 22 februari 2007 (Trb. 2007, 88);

 • 28. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; ’s-Gravenhage, 7 juni 2006 (Trb. 2006, 195);

 • 29. Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Canada inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; Ottawa, 14 augustus 2007 (Trb. 2007, 183);

 • 30. Schikking betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- en handelsmerken; Washington, 2 juni 1911 (Stb. 1913, 104);

 • 31. Herziene Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken; Nice, 15 juni 1957 (Trb. 1958, 75);

 • 32. Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te ’s-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967; Stockholm, 14 juli 1967 (Trb. 1969, 143);

 • 33. Wijzigingen van de Herziene Schikking van Madrid van 14 april 1891 betreffende de internationale inschrijving van merken; Genève, 28 september 1979 (Trb. 1980, 33);

 • 34. Wijziging van artikel 10 en 12 van de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien; Genève, 1 oktober 2003 (Trb. 2006, 159);

 • 35. Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten waarop fabrieks- of handelsmerken betrekking hebben, ondertekend op 15 juni 1957; Nice, 15 juni 1957 (Trb. 1958, 76);

 • 36. Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, herzien te Stockholm op 14 juli 1967; Stockholm 14 juni 1967 (Trb. 1969, 141);

 • 37. Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en te Genève op 13 mei 1977; Genève, 13 mei 1977 (Trb. 1978, 60);

 • 38. Wijziging van de Herziene Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken; Genève, 28 september 1979 (Trb. 1980, 36);

 • 39. Wijziging van artikel 5 en 7 van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien; Genève, 1 oktober 2003 (Trb. 2006, 161);

 • 40. Wijziging van artikel 5 en 7 van de Overeenkomst van Locarno van 8 oktober 1968 tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, zoals gewijzigd; Genève, 1 oktober 2003 (Trb. 2006, 162);

 • 41. Wijziging van artikel 7 en 9 van de Overeenkomst van Wenen tot instelling van een internationale classificatie van beeldbestanddelen van merken; Genève; 1 oktober 2003 (Trb. 2006, 164);

 • 42. Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten; Parijs, 2 december 1961 (Trb. 1962, 21);

 • 43. Aanvullende Akte van 10 november 1972 houdende wijziging van het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten; Genève, 10 november 1972 (Trb. 1974, 1);

 • 44. Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten van 2 december 1961, herzien te Genève op 10 november 1972 en 23 oktober 1978; Genève, 23 oktober 1978 (Trb. 1979, 75);

 • 45. Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten van 2 december 1961, zoals herzien te Genève op 10 november 1972, 23 oktober 1978, en 19 maart 1991; Genève, 19 maart 1991 (Trb. 1992, 52);

 • 46. Verdrag inzake de visserij; Londen, 9 maart 1964 (Trb. 1964, 84);

 • 47. Verdrag inzake de uitoefening van de visserij op de Noordatlantische Oceaan; 1 juni 1967 (Trb. 1968, 54);

 • 48. Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens; Straatsburg, 28 januari 1981 (Trb. 1988, 7);

 • 49. Wijzigingen van het Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die de toetreding van de Europese Gemeenschappen mogelijk maken; 15 juni 1999 (Trb. 2000, 69);

 • 50. Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens inzake toezichthoudende autoriteiten en grensoverschrijdend verkeer van gegevens; Straatsburg, 8 november 2001 (Trb 2003, 122);

 • 51. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Argentijnse Republiek tot wederzijdse uitlevering van misdadigers; Buenos Aires, 7 september 1893 (Stb. 1898, 29);

 • 52. Europees Verdrag inzake het toezicht op voorwaardelijk veroordeelden of voorwaardelijk in vrijheid gestelden; Straatsburg; 30 november 1964 (Trb. 1965, 55);

 • 53. Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Hong Kong inzake de overlevering van voortvluchtige delinkwenten; Hong Kong, 2 november 1992 (Trb. 1992, 198);

 • 54. Overeenkomst, opgesteld op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen; Brussel, 26 juli 1995 (Trb. 1995, 289);

 • 55. Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen; Dublin, 27 september 1996 (Trb. 1996, 330);

 • 56. Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen; Brussel, 29 november 1996 (Trb. 1997, 40);

 • 57. Overeenkomst opgesteld op basis van artikel K.3, lid 2, onder c), van het Verdrag betreffende de Europese Unie ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn; Brussel, 26 mei 1997 (Trb. 1997, 249);

 • 58. Tweede Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen; Brussel, 19 juni 1997 (Trb. 1997, 251);

 • 59. Notawisseling tussen de Nederlandse en de Keniase Regering inzake de toepassing van het op 26 september 1898 te Londen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland gesloten Verdrag tot uitlevering van misdadigers; Nairobi, 10 november 1967 (Trb. 1968, 1);

 • 60. Notawisseling tussen de Nederlandse en de Malawische Regering inzake de toepassing van het op 26 september 1898 te Londen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland gesloten Verdrag tot uitlevering van misdadigers; Lusaka/Blantyre, 21 november 1967/28 juni 1968 (Trb. 1968, 121);

 • 61. Notawisseling tussen de Nederlandse en de Tanzaniaanse Regering inzake de toepassing van het op 26 september 1898 te Londen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland gesloten Verdrag tot uitlevering van misdadigers; Dar es Salaam, 2 april/9 mei 1968 (Trb. 1968, 109);

 • 62. Overeenkomst inzake het uitwisselen van gegevens met betrekking tot het verkrijgen van nationaliteit; Parijs, 10 september 1964 (Trb. 1965, 91);

 • 63. Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand; Wenen, 8 september 1976 (Trb. 1977, 70);

 • 64. Verdrag ter verzekering van de internationale eenheid en de volmaking van het metrieke stelsel, en de bijbehorende Aanhangsels; Parijs, 20 mei 1875 (Stb. 1928, 466);

 • 65. Verdrag, houdende wijziging van het op 20 mei 1875 te Parijs gesloten Verdrag ter verzekering van de internationale eenheid en de volmaking van het metrieke stelsel en van een der Aanhangsels; Sèvres, 16 oktober 1921 (Stb. 1928, 466);

 • 66. Europese Overeenkomst inzake de immuniteit van Staten; Bazel, 16 mei 1972 (Trb. 1973, 43);

 • 67. Aanvullend Protocol bij de Europese Overeenkomst inzake de immuniteit van Staten; Bazel, 16 mei 1972 (Trb. 1973,43);

 • 68. Europees Handvest inzake lokale autonomie; Straatsburg, 15 oktober 1985 (Trb. 1987,63);

 • 69. Overeenkomst inzake de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van het zeevervoer van nucleaire stoffen; Brussel, 17 december 1971 (Trb. 1974, 199);

 • 70. Notawisseling tussen de Nederlandse en de Japanse Regering inzake de afschaffing van visa voor diplomatieke en dienstpaspoorten; Tokio, 20 september 1957 (Trb. 1957, 206);

 • 71. Notawisseling tussen de Nederlandse en de Thailandse Regering inzake de afschaffing van visa voor diplomatieke en dienstpaspoorten; Bangkok, 9 december 1957 (Trb. 1958, 13);

 • 72. Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Regering van de Federatie van Malaya betreffende de wederzijdse afschaffing van paspoortvisa; Kuala Lumpur, 20 januari 1959 (Trb. 1959, 25);

 • 73. Verdrag betreffende de politieke rechten van de vrouw; New York, 31 maart 1953 (Trb. 1968, 92);

 • 74. Protocol betreffende de status van vluchtelingen; New York, 31 januari 1967 (Trb. 1967, 76);

 • 75. Protocol betreffende zeelieden-vluchtelingen; ’s-Gravenhage, 12 juni 1973 (Trb. 1973, 122);

 • 76. Europese Overeenkomst inzake de overdracht van verantwoordelijkheid met betrekking tot vluchtelingen; Straatsburg, 16 oktober 1980 (Trb. 1981, 239);

 • 77. Overeenkomst betreffende de internationale samenwerking op het gebied van administratieve bijstand aan vluchtelingen; Bazel, 3 september 1985 (Trb. 1985, 147).

Artikel 2

Goedgekeurd wordt het voornemen de volgende verdragen op te zeggen voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba:

 • 1. de op 10 februari 1965 te Madrid tot stand gebrachte Briefwisseling tussen de Nederlandse en de Spaanse Regering inzake de erkenning van het zeemansboekje als reisdocument ten behoeve van de Nederlandse Antillen (Trb. 1965, 57);

 • 2. het op 17 mei 1994 te Parijs totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Franse Republiek inzake personencontrole op de luchthavens op Sint Maarten (Trb. 1994, 144).

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 17 mei 2010

Beatrix

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. Verhagen

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de eerste september 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 32 047


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl