10 (1992) Nr. 12

A. TITEL

Verdrag betreffende de Europese Unie;

(met Protocollen)

Maastricht, 7 februari 1992

B. TEKST

De Nederlandse tekst van het Verdrag en de Protocollen is geplaatst in Trb. 1992, 74. Zie ook Trb. 1997, 74 en Trb. 1998, 12.

Zie voor wijzigingen van het Verdrag en enkele Protocollen rubriek J van Trb. 1998, 12, van Trb. 2003, 151 en Trb. 2004, 122 en rubriek B van Trb. 2007, 114.

Het Verdrag en de Protocollen zijn gewijzigd bij het in rubriek J hieronder genoemde Verdrag van 13 december 2007. Zie voor de tekst van het Verdrag, zoals gewijzigd, en de Protocollen, gewijzigd en nieuw, die bij het onderhavige Verdrag en de in rubriek J genoemde EG-verdragen van 1957 horen, Trb. 2008, 53.

Zie voor verdere correcties en voor de Nederlandse tekst van het op 20 december 2007 tot stand gekomen Besluit 2008/79/EG van de Raad houdende wijziging van het Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie Trb. 2010, 41.

Zie voor correcties van het Verdrag van 13 december 2007 Trb. 2010, 43 en Trb. 2010, 174.

Op 23 juni 2010 is te Brussel een Protocol tot wijziging van het aan het Verdrag gehechte Protocol betreffende de overgangsbepalingen tot stand gekomen. Zie voor de Nederlandse tekst van het Protocol Trb. 2010, 245

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1993, 51 en 159 en rubriek J van Trb. 2004, 122.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 1993, 51 en Trb. 2007, 114.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1993, 51, Trb. 2007, 114 en Trb. 2010, 41.

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en overige verdragsgegevens Trb. 1992, 74, Trb. 1993, 51 en 159, Trb. 1994, 28, Trb. 1997, 74, Trb. 1998, 12, Trb. 2003, 151, Trb. 2004, 122, Trb. 2007, 114, Trb. 2008, 53 en Trb. 2010, 41.

Verbanden

Titel

:

Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap;

Lissabon, 13 december 2007

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 245

     

Titel

:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie1);

Rome, 25 maart 1957

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 246

     

Titel

:

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM);

Rome, 25 maart 1957

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 247

Overige verwijzingen

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 163

     

Titel

:

Overeenkomst op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst);

Brussel, 26 juli 1995

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 65

     

Titel

:

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;

Rome, 4 november 1950

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 204

Uitgegeven de dertigste september 2010.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN


XNoot
1)

De titel van het Verdrag luidde vóór 1 december 2009: Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Naar boven