Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2020-557".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 28663;64
Behandeld dossier 29383;343
Behandeld dossier 32252;3
Behandeld dossier 32252;52
Behandeld dossier 33118;113
Behandeld dossier 33962;150
Behandeld dossier 33962;3
Behandeld dossier 35000-A;60
Behandeld dossier 35054;14
Behandeld dossier 35054;3
Behandeld dossier 35054;G
Behandeld dossier 35054;I
Behandeld dossier 35054;J
Citeertitel Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-12-09
Datum van uitgifte 2020-12-28
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op de richtlijn omgevingslawaai, de artikelen 2.10, vierde lid, 2.11a, 2.24, eerste en derde lid, 2.25, eerste lid, onder a, onder 1˚, 2˚, 4˚ en 9˚, en onder b, 2.26, derde lid, 2.27, onder f, 2.28, onder d, 2.29a, 2.43, 3.10, tweede lid, onder b, 4.3, eerste lid, 5.18, eerste lid, 5.52, tweede lid, onder b, en derde lid, 16.1, tweede lid, 16.24a, 16.139, eerste lid, onder a, en tweede lid, onder k, 18.2, zesde lid, 20.1, derde lid, 20.2, eerste en zesde lid, 20.6, eerste lid, 20.10, eerste lid, onder a, 20.14, derde, vierde en vijfde lid, en 22.2, eerste lid, van de Omgevingswet, artikel 59, vierde lid, van de Spoorwegwet, artikel 18, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 4, eerste lid, van de Kaderwet subsidies I en M en de artikelen 3.4, eerste lid, aanhef en onder b, en 3.7 van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet;
Identifier stb-2020-557
Jaargang 2020
Keten-ID 8794
Onderwerp Natuur en milieu | Geluid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-12-28
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 557
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Raad van State adviesnummer W17.20.0094/IV
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 9 december 2020 tot wijziging van het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Invoeringsbesluit Omgevingswet en enkele andere besluiten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid