Publicaties over dossier 32252

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds); Brief regering; Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 32252, nr. 62 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (2939 kB)

  Nalevingsverslag geluidproductieplafonds rijkswegen 2017

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  18-02-2019 2018-2019 32252, nr. 62 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (507 kB)

  Nalevingsverslag geluidproductieplafonds 2017

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  18-02-2019 2018-2019 32252, nr. 62 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (305 kB)

  Nota van bevindingen over de nalevingsverslagen geluidproductieplafonds wegen en spoorwegen in 2017

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  18-02-2019 2018-2019 32252, nr. 62 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (118 kB)

  Advies Raad van State betreffende het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit implementatie richtlijn 2012/34/EU (vergoedingen gebruik hoofdspoorweginfrastructuur)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-03-2018 Staatscourant 2018, 17355 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 6. AMvB Download icon PDF (95 kB)

  Besluit van 31 januari 2018, houdende wijziging van het Besluit implementatie richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese spoorwegruimte in verband met het instellen van aanvullende heffingen, kortingen en aftrek ter dekking van de door de infrastructuurbeheerder gemaakte kosten alsmede prijsprikkels ter bevordering van een betere benutting van de spoorweginfrastructuur en inpassing in de leefomgeving (vergoedingen gebruik hoofdspoorweginfrastructuur)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-02-2018 Staatsblad 2018, 33 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (2907 kB)

  Evaluatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  09-02-2018 2017-2018 32252, nr. 61 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (9 kB)

  Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds); Brief regering; Evaluatie akoestische kwaliteit rijks- en spoorwegen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2018 2017-2018 Kamerstuk 32252, nr. 61 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds); Brief regering; Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-01-2018 2017-2018 Kamerstuk 32252, nr. 60 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (357 kB)

  Nalevingsverslag geluidproductieplafonds Spoor 2016

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  22-01-2018 2017-2018 32252, nr. 60 Tweede Kamer der Staten-Generaal