Publicaties over dossier 32252

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingswet geluid Omgevingswet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-03-2020 Staatscourant 2020, 12473 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 2. Adviezen Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-05-2016 Staatscourant 2016, 21131 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Adviezen Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State betreffende besluit van ...... houdende wijziging van het Besluit geluidhinder en enkele andere besluiten in verband met de invoering van de wet van ... tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van de geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) (Stb. ...) (Invoeringsbesluit geluidproductieplafonds)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-11-2012 Staatscourant 2012, 22336 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en enkele andere wetten om de planologische status van gronden en opstallen bepalend te laten zijn voor de mate van milieubescherming alsmede om de positie van agrarische bedrijfswoningen aan te passen (plattelandswoningen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-10-2012 Staatsblad 2012, 493 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Adviezen Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State betreffende besluit van ........ houdende regels inzake geluidproductieplafonds voor wegen en spoorwegen, geluidsbelastingkaarten en actieplannen (Besluit geluid milieubeheer)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2012 Staatscourant 2012, 19400 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 24 november 2011 tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2012 Staatsblad 2012, 266 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. Handeling: Stemming Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) (32252)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-03-2012 2011-2012 nr. 40, item 27 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-02-2012 2011-2012 nr. 27, item 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren) (30922); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) (32252); het wetsvoorstel Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de wet van ... tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van de geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) (Invoeringswet geluidproductieplafonds) (32625); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-12-2011 2011-2012 nr. 8, item 7 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-12-2011 2011-2012 nr. 8, item 9 Eerste Kamer der Staten-Generaal