Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-09-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2020-348".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Adviesnummer Raad van State W04.20.0166/I
Behandeld dossier 24036;409
Behandeld dossier 28325;98
Behandeld dossier 30535;14
Behandeld dossier 31051;D
Behandeld dossier 32852;33
Behandeld dossier 34986;2
Behandeld dossier 35022;12
Behandeld dossier 35022;14
Behandeld dossier 35022;2
Behandeld dossier 35022;3
Behandeld dossier 35022;6
Behandeld dossier 35022;8
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-09-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 2, vierde lid, en 3, tweede lid, van de Woningwet
Grondslag artikel 4.3, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet
Identifier stb-2020-348
Jaargang 2020
Keten-ID 8350
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Onderwerp Huisvesting | Bouwen en verbouwen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-09-25
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 348
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 14 september 2020 houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2020-09-25