Publicaties over dossier 34986

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 3 maart 2021 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-03-2021 Staatsblad 2021, 135 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 12 februari 2020 tot aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-06-2020 Staatsblad 2020, 172 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Wet Download icon Open als PDF

  Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-06-2020 Staatsblad 2020, 158 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 4. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een voorstel van wet tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (PbEU L 150) (Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-06-2020 Staatscourant 2020, 29600 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 5. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2018/858 en andere besluiten van de Europese Unie betreffende de goedkeuring van en het marktoezicht op motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Uitvoeringswet verordening (EU) 2018/858)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-04-2020 Staatscourant 2020, 19504 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 6. Handeling: Plenair debat Download icon Open als PDF

  Invoeringswet Omgevingswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-02-2020 2019-2020 nr. 20, item 12 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling: Stemmingen Download icon Open als PDF

  Stemming Invoeringswet Omgevingswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-02-2020 2019-2020 nr. 20, item 14 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling: Plenair debat Download icon Open als PDF

  Invoeringswet Omgevingswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-02-2020 2019-2020 nr. 18, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling: Plenair debat Download icon Open als PDF

  Invoeringswet Omgevingswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-02-2020 2019-2020 nr. 18, item 6 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling: Plenair debat Download icon Open als PDF

  Invoeringswet Omgevingswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-02-2020 2019-2020 nr. 17, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal