9 Stemming motie Wijziging van het Belastingplan 2021

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van het Belastingplan 2021,

te weten:

  • -de motie-Snels/Nijboer over een andere besteding van de 400 miljoen euro dan een verhoging van de BIK-percentages (35659, nr. 7).

(Zie wetgevingsoverleg van 9 december 2020.)

In stemming komt de motie-Snels/Nijboer (35659, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven