10 Stemmingen moties Ontwikkelingen bij Sanquin Plasma Products B.V.

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Ontwikkelingen bij Sanquin Plasma Products B.V.,

te weten:

  • -de motie-Van den Berg c.s. over onderzoek hoe Europa zelfvoorzienend kan worden op het gebied van plasmageneesmiddelen (29447, nr. 62);

  • -de motie-Van den Berg c.s. over onderzoeken hoe de bloedvoorziening in de toekomst eruit moet zien (29447, nr. 63);

  • -de motie-Van Gerven/Hijink over de minister opnieuw laten onderhandelen over de verkoop van Sanquin Plasma Products B.V. (29447, nr. 64);

  • -de motie-Van Gerven/Hijink over een alternatief plan ontwikkelen om Sanquin Plasma Products B.V. te behouden (29447, nr. 65).

(Zie vergadering van 9 december 2020.)

De voorzitter:

De motie-Van den Berg (29447, nr. 62) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van den Berg, Veldman, Van Gerven, Peters, Palland en Pia Dijkstra.

Zij krijgt nr. 66, was nr. 62 (29447).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van den Berg c.s. (29447, nr. 66, was nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Berg c.s. (29447, nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gerven/Hijink (29447, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven/Hijink (29447, nr. 65).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven