6 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Dan is nu aan de orde de regeling van werkzaamheden.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

  • -het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijnen elektronische handel) (35527);

  • -het VAO Bouwen, met als eerste spreker de heer Terpstra namens het CDA.

Ik stel voor dinsdag 15 december aanstaande ook te stemmen over een brief van de vaste commissie voor Europese Zaken (35647, nr. 2), over een brief van het Presidium (35570-IV, nr. 14) en over de ingediende moties bij de notaoverleggen over marktwerking en mededinging en over gevangeniswezen en tbs.

Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van de SP bij de stemming op 8 december jongstleden over de motie-Belhaj (35570-X, nr. 29) geacht wenst te worden tegen deze motie te hebben gestemd en de fractie van 50PLUS bij de stemming op 1 december jongstleden over de motie-Bisschop (35570-VI, nr. 71) ook geacht wenst te worden tegen te hebben gestemd. De fractie van D66 wenst bij de stemmingen op 9 december jongstleden geacht te worden voor het amendement-Smeulders/Nijboer (35570-VII, nr. 35) te hebben gestemd.

Daarom is het zo belangrijk om op te letten bij de stemmingen!

Ik deel mee dat de volgende aangehouden moties zijn vervallen: 35300-VIII-228; 28684-632; 28286-1082; 28286-1083; 29279-611; 25295-553; 25295-554; 30012-130; 31497-369; 25295-573.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 35200-VII-15, 35006-8; 33835-100; 32670-156; 28973-203; 25295-404; 25295-403; 21501-32-1188.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze korte regeling van werkzaamheden.

Naar boven