8 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

En dan een korte regeling van werkzaamheden.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

  • -het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake het Steun- en herstelpakket) (35541).

Ik stel voor dinsdag 3 november aanstaande ook te stemmen over:

  • -een brief van het Presidium (35296, nr. 7);

  • -de ingediende moties bij het notaoverleg over slachtoffers;

  • -het wetsvoorstel Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen (35439).

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 31409-288, 27858-431, 27858-469, 33037-264, 33037-243, 33037-340.

Aangezien voor de volgende stukken de termijn is verstreken, stel ik voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen: 29248-320; 27859-147; 29398-859; 34870-20.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

Naar boven