1

Donderdag 29 oktober 2020

Aanvang 10:15 uur

Bijeenkomst

Bijeenkomst Tweede Kamer ingevolge artikel 50 Reglement van Orde, donderdag 29 oktober 2020

Voorzitter: Arib

Aanvang 10.15 uur

Aanwezig zijn 71 leden der Kamer, te weten:

Agema, Amhaouch, Arib, Becker, Beckerman, Van den Berg, Van den Berge, Bolkestein, Martin Bosma, Bosman, Bromet, Buitenweg, Tony van Dijck, Gijs van Dijk, Dik-Faber, Van Eijs, El Yassini, Futselaar, Geluk-Poortvliet, Van Gerven, Geurts, Van der Graaf, De Groot, Van Haga, Rudmer Heerema, Van Helvert, Jansen, De Jong, Van Kent, Koerhuis, Koopmans, Kops, Krol, Kuiken, Laçin, Van der Lee, Leijten, Van der Linde, Markuszower, Von Martels, Middendorp, Van der Molen, Moorlag, Agnes Mulder, Van Ojik, Omtzigt, Van Otterloo, Palland, Paternotte, Peters, Postma, Van Raak, Raemakers, Regterschot, Rog, Schonis, Segers, Slootweg, Smeulders, Sneller, Snels, Snoeren, Van der Staaij, Terpstra, Tielen, Aukje de Vries, Wassenberg, Van Weyenberg, Wilders, Wörsdörfer en Ziengs.

Afwezig zijn 79 leden der Kamer, te weten:

Van Aalst, Aartsen, Alkaya, Asscher, Azarkan, Baudet, Beertema, Belhaj, Bergkamp, Van Beukering-Huijbregts, Bisschop, Van den Bosch, Bouali, Van Brenk, Bruins, Van Dam, Diertens, Emiel van Dijk, Jasper van Dijk, Dijkhoff, Pia Dijkstra, Remco Dijkstra, Ellemeet, Van Esch, Fritsma, Van Gent, De Graaf, Graus, Groothuizen, Harbers, Pieter Heerma, Helder, Hermans, Hiddema, Hijink, Van den Hul, Jetten, Karabulut, Kerstens, Klaver, Van Kooten-Arissen, Kröger, Kuik, Kuzu, Kwint, Laan-Geselschap, Lodders, Madlener, Maeijer, Marijnissen, Van Meenen, Edgar Mulder, Van den Nieuwenhuijzen, Nijboer, Nijkerken-de Haan, Van Nispen, Ouwehand, Öztürk, Özütok, Ploumen, Van Raan, Renkema, De Roon, Sazias, Sienot, Sjoerdsma, Smals, Stoffer, Tellegen, Van Toorenburg, Veldman, Verhoeven, Voordewind, Van Weerdenburg, Westerveld, Weverling, Wiersma, Van Wijngaarden en Yeşilgöz-Zegerius.

De voorzitter:

Ik open de bijeenkomst van donderdag 29 oktober 2020.

We hebben geen quorum, dus ik moet de bijeenkomst weer sluiten in afwachting van het quorum.

TWEEDE KAMER, 18e VERGADERING, DONDERDAG 29 OKTOBER 2020

Voorzitter: Arib

Aanvang 10.43 uur

Aanwezig zijn 103 leden der Kamer, te weten:

Van Aalst, Aartsen, Agema, Amhaouch, Arib, Azarkan, Baudet, Becker, Beckerman, Beertema, Belhaj, Van den Berg, Van den Berge, Van Beukering-Huijbregts, Bolkestein, Van den Bosch, Martin Bosma, Bosman, Bouali, Bromet, Bruins, Buitenweg, Diertens, Tony van Dijck, Gijs van Dijk, Dik-Faber, Van Eijs, El Yassini, Van Esch, Fritsma, Futselaar, Geluk-Poortvliet, Van Gerven, Geurts, De Graaf, Van der Graaf, Graus, De Groot, Van Haga, Harbers, Rudmer Heerema, Pieter Heerma, Van Helvert, Van den Hul, Jansen, De Jong, Van Kent, Koerhuis, Koopmans, Van Kooten-Arissen, Kops, Kröger, Krol, Kuik, Kuiken, Laçin, Van der Lee, Leijten, Van der Linde, Lodders, Markuszower, Von Martels, Van Meenen, Middendorp, Van der Molen, Moorlag, Agnes Mulder, Edgar Mulder, Nijboer, Van Ojik, Omtzigt, Van Otterloo, Öztürk, Palland, Paternotte, Peters, Postma, Van Raak, Van Raan, Raemakers, Regterschot, Rog, Sazias, Schonis, Segers, Sienot, Sjoerdsma, Slootweg, Smeulders, Sneller, Snels, Snoeren, Van der Staaij, Terpstra, Tielen, Aukje de Vries, Wassenberg, Van Weerdenburg, Weverling, Van Weyenberg, Wilders, Wörsdörfer en Ziengs,

en mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, en mevrouw Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De voorzitter:

Ik open de vergadering van de Tweede Kamer van donderdag 29 oktober 2020. We konden helaas niet eerder beginnen, vanwege het ontbreken van een quorum. Intussen zijn er 76 leden in de Kamer aanwezig, dus we kunnen weer aan de slag.

Naar boven