3 Verzoekschrift

Aan de orde is de behandeling van:

- verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (35586, nr. 1).

De voorzitter:

Ik stel voor overeenkomstig het voorstel van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven