Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 27, item 14

14 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Een brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 19 november, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstel van (Rijks)wet gedrukt onder het nummer 35123 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering:

Reactie op het verzoek van het lid Emiel van Dijk, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 7 november 2019, over brief het wegmoffelen van cijfers van criminaliteit door asielzoekers - 19637-2542

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 20 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Emiel van Dijk, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 7 november 2019, over brief het wegmoffelen van cijfers van criminaliteit door asielzoekers - 19637-2542

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 20 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Terugbrengen doorlooptijden asielaanvragen en stand van zaken dwangsommen - 19637-2543

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Terugbrengen doorlooptijden asielaanvragen en stand van zaken dwangsommen - 19637-2543

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen betreffende de vaststelling van geharmoniseerde technische reglementen van de Verenigde Naties voor voertuigen op wielen en voor uitrustingsstukken en onderdelen die daarop kunnen worden gemonteerd en/of gebruikt, en betreffende de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen die krachtens die reglementen van de Verenigde Naties zijn verleend - 23908-(R1519)-140

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen betreffende de vaststelling van geharmoniseerde technische reglementen van de Verenigde Naties voor voertuigen op wielen en voor uitrustingsstukken en onderdelen die daarop kunnen worden gemonteerd en/of gebruikt, en betreffende de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen die krachtens die reglementen van de Verenigde Naties zijn verleend - 23908-(R1519)-140

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het artikel "Ernstige afwijkingen tijdens bouw AZ-stadion: gemeente legde drie keer bouwstop op" en de voorlopige conclusies van het onderzoek van Royal Haskoning - 28325-203

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het artikel "Ernstige afwijkingen tijdens bouw AZ-stadion: gemeente legde drie keer bouwstop op" en de voorlopige conclusies van het onderzoek van Royal Haskoning - 28325-203

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie om de stand van zaken over de moties inzake onderzoek naar blootstelling aan homogenezingstherapieën - 28345-225

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie om de stand van zaken over de moties inzake onderzoek naar blootstelling aan homogenezingstherapieën - 28345-225

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken op 20 november 2019 - 28676-328

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken op 20 november 2019 - 28676-328

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Versnelling werkzaamheden beheer en onderhoud - 29385-106

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Versnelling werkzaamheden beheer en onderhoud - 29385-106

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending reactie over de uitvoering van de motie van het lid Pater-Postma over aangeven van de maximumsnelheid op matrixborden - 29398-768

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending reactie over de uitvoering van de motie van het lid Pater-Postma over aangeven van de maximumsnelheid op matrixborden - 29398-768

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Maandrapportage CBR oktober 2019 over de divisie Rijgeschiktheid Medisch en de afdeling Klantenservice - 29398-769

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Maandrapportage CBR oktober 2019 over de divisie Rijgeschiktheid Medisch en de afdeling Klantenservice - 29398-769

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag 2018 College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten - 29838-101

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 19 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag 2018 College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten - 29838-101

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 19 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpak internetoplichting (onlinehandelsfraude) - 29911-260

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpak internetoplichting (onlinehandelsfraude) - 29911-260

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Studie TEN-T-specificaties spoornetwerk - 29984-870

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 13 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Studie TEN-T-specificaties spoornetwerk - 29984-870

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 13 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang modernisering Wet op de lijkbezorging (Wlb) - 30696-46

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang modernisering Wet op de lijkbezorging (Wlb) - 30696-46

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging over de appreciatie van de Australische aanpak van ongewenste inmenging - 30821-94

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging over de appreciatie van de Australische aanpak van ongewenste inmenging - 30821-94

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vertrouwelijke briefing over de AMvB "Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie" - 30821-95

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 19 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vertrouwelijke briefing over de AMvB "Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie" - 30821-95

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 19 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vijfde Protocol tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië; Amman, 15 oktober 2019 - 30952-349

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vijfde Protocol tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië; Amman, 15 oktober 2019 - 30952-349

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Maatregelen ATCM XLII 2019 tot uitvoering van het Verdrag inzake Antarctica; Praag, 11 juli 2019 - 30952-350

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 19 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Maatregelen ATCM XLII 2019 tot uitvoering van het Verdrag inzake Antarctica; Praag, 11 juli 2019 - 30952-350

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 19 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over opzet beleidsdoorlichting artikel 1 arbeidsmarkt - 30982-53

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over opzet beleidsdoorlichting artikel 1 arbeidsmarkt - 30982-53

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op beleidsdoorlichting BZ-begrotingsartikel 4 - 31271-33

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 08 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op beleidsdoorlichting BZ-begrotingsartikel 4 - 31271-33

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 08 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het bericht in de NRC van 9 oktober jl. over numeri fixi bij opleidingen Kunstmatige intelligentie op een aantal universiteiten en een overzicht te geven van de door universiteiten ingestelde numeri fixi bij bovengenoemde opleidingen - 31288-795

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het bericht in de NRC van 9 oktober jl. over numeri fixi bij opleidingen Kunstmatige intelligentie op een aantal universiteiten en een overzicht te geven van de door universiteiten ingestelde numeri fixi bij bovengenoemde opleidingen - 31288-795

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting artikel 12 schatkistbankieren en betalingsverkeer Rijk - 31935-60

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting artikel 12 schatkistbankieren en betalingsverkeer Rijk - 31935-60

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Drie onderzoeken op het gebied van luchtvaart - 31936-701

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Drie onderzoeken op het gebied van luchtvaart - 31936-701

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport "De prijs van een vliegreis" van CE Delft - 31936-702

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport "De prijs van een vliegreis" van CE Delft - 31936-702

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over een reactie inzake de vrijlating van Catalaanse politieke gevangenen - 32735-271

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over een reactie inzake de vrijlating van Catalaanse politieke gevangenen - 32735-271

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Moties en toezeggingen op het gebied van mensenrechten - 32735-272

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Moties en toezeggingen op het gebied van mensenrechten - 32735-272

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift van de brief aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders over tweede uitvraag voor proeftuinen aardgasvrije wijken - 32847-580

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 19 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift van de brief aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders over tweede uitvraag voor proeftuinen aardgasvrije wijken - 32847-580

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 19 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de derde Nederlands-Duitse Regeringsconsultaties die op 2 oktober jl. in Berlijn plaatsvonden - 32851-57

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 08 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de derde Nederlands-Duitse Regeringsconsultaties die op 2 oktober jl. in Berlijn plaatsvonden - 32851-57

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 08 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Opvolging aanbevelingen evaluatie COA - 33042-35

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Opvolging aanbevelingen evaluatie COA - 33042-35

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het rapport van de Raad van Deskundigen voor de nationale meetstandaarden en op de evaluatie van de op basis van de Metrologiewet aangewezen instanties - 33159-3

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het rapport van de Raad van Deskundigen voor de nationale meetstandaarden en op de evaluatie van de op basis van de Metrologiewet aangewezen instanties - 33159-3

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fonds voor nabestaanden van Nederlandse geweldsslachtoffers in het buitenland en enkele toezeggingen op het gebied van schade - 33552-57

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fonds voor nabestaanden van Nederlandse geweldsslachtoffers in het buitenland en enkele toezeggingen op het gebied van schade - 33552-57

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over de gevolgen van contractering op de kwaliteit van paramedische zorg - 33578-77

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 19 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over de gevolgen van contractering op de kwaliteit van paramedische zorg - 33578-77

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 19 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nieuwbouw De Kooy - 34919-47

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 14 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nieuwbouw De Kooy - 34919-47

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 14 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Mensenrechten China - 35207-32

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Mensenrechten China - 35207-32

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de inkomenseffecten van het amendement van het lid Nijkerken-de Haan c.s. over het opheffen van de uitzonderingen bij kinderbijslag en kindgebonden budget - 35275-12

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de inkomenseffecten van het amendement van het lid Nijkerken-de Haan c.s. over het opheffen van de uitzonderingen bij kinderbijslag en kindgebonden budget - 35275-12

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over regels inzake een defensiematerieelbegrotingsfonds (Wet defensiematerieelbegrotingsfonds) - 35280-5

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 14 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over regels inzake een defensiematerieelbegrotingsfonds (Wet defensiematerieelbegrotingsfonds) - 35280-5

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 14 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Van der Molen over de financiële impact van beleidsmaatregelen op gemeenten in kaart brengen - 35300-B-9

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 19 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Van der Molen over de financiële impact van beleidsmaatregelen op gemeenten in kaart brengen - 35300-B-9

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 19 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Portefeuilleverdeling ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 35300-VII-83

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 20 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Portefeuilleverdeling ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 35300-VII-83

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 20 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vervolg Signaalrapportage Tachograaffraude - 35300-XII-79

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vervolg Signaalrapportage Tachograaffraude - 35300-XII-79

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Internationale benchmark tarieven transportsectoren - 35300-XII-80

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Internationale benchmark tarieven transportsectoren - 35300-XII-80

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarplan 2020 van de Inspectie SZW - 35300-XV-18

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarplan 2020 van de Inspectie SZW - 35300-XV-18

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsappreciatie CVM-rapporten Roemenië en Bulgarije 2019 - 23987-375

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 08 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsappreciatie CVM-rapporten Roemenië en Bulgarije 2019 - 23987-375

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 08 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen gesteld tijdens het plenair debat over vlucht MH17 op 1 oktober 2019, over conflictgebieden - 24804-103

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen gesteld tijdens het plenair debat over vlucht MH17 op 1 oktober 2019, over conflictgebieden - 24804-103

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken van Irak in het bericht "Europa moet eigen IS-strijders zelf berechten" - 27925-672

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.