Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 23, item 10

10 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Reactie op verzoek van het lid De Jong, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 5 november 2019, over het bericht "Nederland baalt: WW-export lijkt toch onontkoombaar" - 21501-20-1488

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid De Jong, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 5 november 2019, over het bericht "Nederland baalt: WW-export lijkt toch onontkoombaar" - 21501-20-1488

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Telecomraad 3 december 2019 - 21501-33-782

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 06 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Telecomraad 3 december 2019 - 21501-33-782

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 06 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Energieraad op 4 december 2019 - 21501-33-783

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 08 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Energieraad op 4 december 2019 - 21501-33-783

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 08 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda EU Jeugd en Sportraad 21-22 nov 2019 - Onderdelen Jeugd en Sport - 21501-34-319

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 06 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda EU Jeugd en Sportraad 21-22 nov 2019 - Onderdelen Jeugd en Sport - 21501-34-319

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 06 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de OJCS-Raad (onderwijsdeel) op 8 november 2019 - 21501-34-320

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 06 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de OJCS-Raad (onderwijsdeel) op 8 november 2019 - 21501-34-320

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 06 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de licentie International School Twente - 22452-79

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 05 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de licentie International School Twente - 22452-79

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 05 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie op de evaluatie van de Europese Rekenkamer inzake Europese defensie - 24202-42

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie op de evaluatie van de Europese Rekenkamer inzake Europese defensie - 24202-42

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voornemen tot verlenging van de Overeenkomst inzake de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en troepenuitrusting tussen de Staat Qatar en het Koninkrijk der Nederlanden, Doha, 16 december 2014 - 24493-R1557-87

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voornemen tot verlenging van de Overeenkomst inzake de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en troepenuitrusting tussen de Staat Qatar en het Koninkrijk der Nederlanden, Doha, 16 december 2014 - 24493-R1557-87

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en Verbreding beslagregister - 24515-497

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 08 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en Verbreding beslagregister - 24515-497

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 08 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Persoonsgebonden budget in de Wet langdurige zorg (pgb-Wlz) en kwaliteitsmiddelen bij pgb-verpleeghuiszorg - 25657-326

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Persoonsgebonden budget in de Wet langdurige zorg (pgb-Wlz) en kwaliteitsmiddelen bij pgb-verpleeghuiszorg - 25657-326

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie inzake verslag IMF voorjaarsvergadering april 2019 - 26234-231

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie inzake verslag IMF voorjaarsvergadering april 2019 - 26234-231

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Actieagenda Perspectief 2030 - 26419-81

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Actieagenda Perspectief 2030 - 26419-81

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Invulling van een aantal moties en toezeggingen en stand van zaken over onder andere waterveiligheid en klimaatadaptatie - 27625-487

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 06 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Invulling van een aantal moties en toezeggingen en stand van zaken over onder andere waterveiligheid en klimaatadaptatie - 27625-487

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 06 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Transparantie burgerslachtoffers bij luchtaanvallen in de strijd tegen ISIS - 27925-670

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 04 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Transparantie burgerslachtoffers bij luchtaanvallen in de strijd tegen ISIS - 27925-670

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 04 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken Chemours en uitvoering van de motie van het lid Van Brenk over de vergunning van directe lozing van 5 kilo GenX - 28089-150

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 06 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken Chemours en uitvoering van de motie van het lid Van Brenk over de vergunning van directe lozing van 5 kilo GenX - 28089-150

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 06 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

WOB-besluit totstandkoming beantwoording van twee sets Kamervragen over de afhandeling van WOB-verzoeken - 28362-22

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

WOB-besluit totstandkoming beantwoording van twee sets Kamervragen over de afhandeling van WOB-verzoeken - 28362-22

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Oplevering EMA-gebouw (Europees Geneesmiddelen Agentschap) - 29477-627

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Oplevering EMA-gebouw (Europees Geneesmiddelen Agentschap) - 29477-627

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang nationaal actieprogramma "Nieuwe kansen voor topsector Life Sciences & Health" - 29477-628

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang nationaal actieprogramma "Nieuwe kansen voor topsector Life Sciences & Health" - 29477-628

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brancherapport Sport van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) - 30234-238

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brancherapport Sport van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) - 30234-238

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Inventarisatie van onderzoek naar de mechanismen achter leeftijdsdiscriminatie - 30950-181

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Inventarisatie van onderzoek naar de mechanismen achter leeftijdsdiscriminatie - 30950-181

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Duitse klimaatplannen - 31793-191

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 08 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Duitse klimaatplannen - 31793-191

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 08 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Versterken van de jeugd-ggz - 31839-698

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Versterken van de jeugd-ggz - 31839-698

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering - 31839-699

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 07 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering - 31839-699

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 07 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met invoering van standaardverpakking voor sigaretten en shagtabak - 32011-73

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 08 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met invoering van standaardverpakking voor sigaretten en shagtabak - 32011-73

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 08 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie Wet verbeterde premieregeling - 32043-501

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie Wet verbeterde premieregeling - 32043-501

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het advies van de parlementair advocaat over de gevolgen van de arresten van de Hoge Raad van 14 juni 2019 over de vermogensrendementsheffing in box 3 - 32140-62

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het advies van de parlementair advocaat over de gevolgen van de arresten van de Hoge Raad van 14 juni 2019 over de vermogensrendementsheffing in box 3 - 32140-62

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport "Turkse Nederlanders en hun binding met Nederland" - 32824-286

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport "Turkse Nederlanders en hun binding met Nederland" - 32824-286

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 en de Roadmap Human Capital Topsectoren voor de jaren 2020-2023 - 33009-82

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 en de Roadmap Human Capital Topsectoren voor de jaren 2020-2023 - 33009-82

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het advies de heer Van Zutphen over het Huis voor klokkenluiders - 33258-43

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het advies de heer Van Zutphen over het Huis voor klokkenluiders - 33258-43

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Defensie Energie en Omgeving Strategie 2019-2022 - 33763-152

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 27 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Defensie Energie en Omgeving Strategie 2019-2022 - 33763-152

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 27 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang Zorg voor de Jeugd - 34880-16

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 07 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang Zorg voor de Jeugd - 34880-16

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 07 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over op het artikel "Aruba: uitstel beslissing aanwijzing" uit het Antilliaans Dagblad d.d. 16 oktober 2019 - 35300-IV-32

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over op het artikel "Aruba: uitstel beslissing aanwijzing" uit het Antilliaans Dagblad d.d. 16 oktober 2019 - 35300-IV-32

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overdracht portefeuille openbaar vervoer en spoor - 35300-XII-76

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 01 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overdracht portefeuille openbaar vervoer en spoor - 35300-XII-76

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 01 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de reactie op advies over uitgangspunten voor de rolverdeling tussen het CBS en marktpartijen - 35300-XIII-10

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de reactie op advies over uitgangspunten voor de rolverdeling tussen het CBS en marktpartijen - 35300-XIII-10

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Schriftelijke beantwoording van een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 4 november 2019 over het pakket Belastingplan 2020 en toezeggingen met betrekking tot invordering toeslagen - 35302-26

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 08 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Schriftelijke beantwoording van een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 4 november 2019 over het pakket Belastingplan 2020 en toezeggingen met betrekking tot invordering toeslagen - 35302-26

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 08 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de netwerkanalyse van het CPB van de voorwaardelijke bronbelasting op renten en royalty's - 35305-8

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de netwerkanalyse van het CPB van de voorwaardelijke bronbelasting op renten en royalty's - 35305-8

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven:

Publicaties ILT van maart tot en met september 2019 - 2019Z21123

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 04 november 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief met betrekking tot compensatieregeling voor Q-koorts - 2019Z21254

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 05 november 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Toestemming deelname aan openbaar gesprek over DNA - 2019Z21330

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 06 november 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

Reactie op verzoek onderzoek naar de specifieke uitkeringen die de Openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba van de Rijksoverheid ontvangen - 2019Z21849

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.