Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 92, item 4

4 Stemmingen moties Raad Algemene Zaken d.d. 18 juni 2019

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Raad Algemene Zaken d.d. 18 juni 2019,

te weten:

  • -de motie-Leijten over geen steun voor toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië (21501-02, nr. 2018);

  • -de motie-Omtzigt c.s. over geen onderhandelingen over toetreding van Albanië tot de EU (21501-02, nr. 2019);

  • -de motie-Maeijer over niet instemmen met toetredingsonderhandelingen met Albanië (21501-02, nr. 2020);

  • -de motie-Maeijer over niet instemmen met toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië (21501-02, nr. 2021).

(Zie vergadering van 11 juni 2019.)

In stemming komt de motie-Leijten (21501-02, nr. 2018).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Omtzigt c.s. (21501-02, nr. 2019).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Maeijer (21501-02, nr. 2020).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Maeijer (21501-02, nr. 2021).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.