Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201921501-02 nr. 2020

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 2020 MOTIE VAN HET LID MAEIJER

Voorgesteld 11 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt het kabinet, nooit in te stemmen, ook niet onder voorwaarden, met het openen van de toetredingsonderhandelingen met Albanië,

en gaat over tot de orde van de dag.

Maeijer