Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 92, item 7

7 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer het wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten in verband met het opheffen van discriminatoir onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte (35174).

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor het dertigledendebat over microplastics van de agenda af te voeren.

Op verzoek van de commissie Infrastructuur en Waterstaat zal de titel van het debat over het onvolledig informeren van de Kamer over de werkelijke kosten van een ICT-project bij het CBR wordt aangepast in een debat over het CBR.

Ik stel voor dinsdag 18 juni aanstaande ook te stemmen over een brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (35111, nr. 2).

Aangezien voor de volgende stukken de termijn is verstreken, stel ik vast dat wat deze Kamer betreft, de daarbij ter stilzwijgende goedkeuring overgelegde stukken zijn goedgekeurd: 35199-(R2125)-1; 35198-1; 35082-(R2112)-1; 35057-1; 35020-1.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor, de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 29398-647, 29398-648, 24515-463 en 24515-464; 34 997, nr. 13.

Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 35000-84; 35165-6; 35000-B-10; 31490-250; 33625-278; 34952-62; 21501-02-2011; 34952-64; 22831-139; 21501-02-2006; 21501-02-2010; 21501-02-2017; 35000-V-72; 20043-120; 33130-14; 31516-27; 27830-284; 27925-650; 21501-28-189; 35000-X-134; 35078-31; 34298-27; 31239-302; 32757-152; 31239-301; 31239-300; 31239-299; 31793-185; 31793-186; 32813-308; 32813-281; 30196-616; 30196-644; 33561-47; 33561-46; 33561-48; 32813-318; 29826-116; 32813-303; 32813-286; 35200-7; 35200-10; 35200-5; 35200-1; 35200-6; 34941-5; 21501-07-1528; 34941-7; 34959-9; 35000-79; 35026-5; 35026-6; 35026-12; 35026-9; 35026-21; 35026-29; 35026-38; 35026-56; 35030-9; 35030-14; 35030-16; 31934-17; 32013-195; 32800-44; 31066-351; 31066-396; 31066-368; 31066-404; 31066-405; 31066-416; 31066-421; 31066-430; 35200-9; 32800-59; 35200-4; 35200-3; 31934-18; 26399-20; 2019Z09991; 31066-427; 31580-7; 32800-45; 32800-46; 34245-2; 34323-22; 34323-21; 34556-13; 34775-VII-43; 34785-75; 34785-81; 34785-83; 34785-77; 34785-85; 34785-99; 34785-100; 30539-15; 25087-184; 25087-193; 25087-204; 25087-207; 21501-07-1449; 21501-07-1549; 2018Z08200; 2018Z02926; 22112-2805; 21501-07-1607; 22112-2802; 21501-07-1604; 21501-07-1603; 22112-2798; 21501-07-1605; 21501-07-1602; 35000-IX-24; 31934-22; 34675-35; 28089-135; 29383-323; 29826-118; 29826-117; 28663-73; 29383-325; 31936-634; 2019Z11123; 31409-238; 31409-226; 31409-219; 24691-131; 31409-204; 31409-217; 31409-200; 29628-872; 29628-869; 28684-555; 29628-867; 27858-456; 27858-457; 27858-449; 27858-452; 27858-454; 27858-453; 27858-450; 27858-444; 27858-442; 27858-441; 27858-443; 27858-440; 27858-437; 27858-436; 27858-434; 27858-429; 27858-427; 32627-30; 32627-29; 32627-28; 32627-27; 32627-17; 32627-18; 27858-272; 32627-16; 33576-162; 32820-286; 32820-287; 32820-288; 21501-34-311; 21501-34-314; 32820-279; 35000-VIII-160; 32156-98; 2019Z04320; 2019Z05711; 32820-282; 32820-283; 35000-VIII-184; 30952-340; 33009-71; 33009-70; 32637-358; 33009-68; 29477-540; 33009-67; 32637-343; 33009-66; 32637-328; 29697-52; 33009-63; 32813-327; 31839-657; 32279-159; 32279-158; 32279-150; 32620-227; 29477-569; 29477-568; 29477-567; 29477-566; 2019Z05945; 29477-565; 29477-564; 29477-563; 33626-10; 29477-561; 29477-559; 29477-562; 29477-506; 29477-560; 31839-643; 29282-363; 29447-47; 29362-278; 29477-572; 30952-339; 22112-2789; 29477-570; 23987-346; 23987-314; 23987-356; 23987-345; 21501-31-511; 21501-31-524; 21501-31-513; 21501-31-529; 21501-31-530; 32637-374; 2019Z11634; 31288-721; 2019Z10883; 27858-458; 27858-448.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda:

  • -het VAO Innovatie, met als eerste spreker mevrouw Van Eijs namens D66;

  • -het VAO Leven lang ontwikkelen, met als eerste spreker de heer Wiersma namens de VVD.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Karabulut namens de SP.

Mevrouw Karabulut (SP):

Voorzitter. Gisteren werd bekend dat een Nederlands volksvertegenwoordiger, raadslid en voorzitter van de SP in Eindhoven, Murat Memis, in Turkije is gearresteerd en wordt gegijzeld. Hij mag het land niet uit, in afwachting van zijn proces. Dat gebeurt niet omdat hij crimineel is, maar omdat hij gebruikmaakt van zijn grondrecht van vrijheid van meningsuiting als gemeenteraadslid. Hij retweette tweets van journalisten en andere volksvertegenwoordigers. Hij wordt gegijzeld, niet omdat hij een terrorist is, maar omdat hij pal staat voor vrede en zich tegen de illegale invasie van Turkije in Noord-Syrië heeft uitgesproken. En dat, voorzitter, allemaal in Nederland, in onze democratie, met haar o zo belangrijke grondrechten. En ik vind ...

De voorzitter:

... dat er een debat moet komen.

Mevrouw Karabulut (SP):

Ik vind dat onze minister van Buitenlandse Zaken zich moet uitspreken voor vrijlating. Ik zou daarover graag een debat willen. Ik vraag dat mede namens de fracties van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. En voorzitter, u begrijpt dat dit spoed heeft, dus dat ik dit debat dus ook graag nog voor het zomerreces, zo snel als mogelijk, ingepland wil zien.

De voorzitter:

Ja. Dus het gaat om een verzoek om een debat, én het inplannen van het debat voor het zomerreces.

Ik ga eerst naar de heer Sjoerdsma, namens D66.

De heer Sjoerdsma (D66):

Voorzitter, het is zeer zorgwekkend dat er opnieuw iemand van Nederlandse komaf in Turkije wordt vastgezet op heel onduidelijke gronden. Het is zeer belangrijk dat dit zo snel mogelijk wordt opgehelderd en dat het wordt opgelost. Ik steun dus dit debat van harte. Uiteraard krijgen wij ook graag een brief vanuit het kabinet waarin staat wat het kabinet nu doet voor dit geval, maar ook voor alle andere, soortgelijke gevallen die onze aandacht behoeven.

De voorzitter:

Steunt u ook het inplannen van het debat voor het zomerreces?

De heer Sjoerdsma (D66):

Voorzitter, ik houd dit debat het liefst zo snel mogelijk. Als het eerder in een algemeen overleg kan, dan moeten we het in een algemeen overleg doen. Wat het snelste is, moeten we doen.

De voorzitter:

Oké.

De heer Van Helvert (CDA):

Voorzitter, als een collega-volksvertegenwoordiger wordt vastgehouden omdat hij uitspraken heeft gedaan of twitters heeft geretweet in zijn rol van volksvertegenwoordiger, dan kunnen wij dit niet onbesproken laten. Daarom zeker steun voor het debat.

De voorzitter:

En ook voor het snel inplannen?

De heer Van Helvert (CDA):

Absoluut.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter, van harte steun voor het debat. Wij zouden ook graag een feitenrelaas willen zien, omdat dit al een tijdje duurde. We zouden willen weten wat het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gedaan op welk moment. En we zouden ook wat meer informatie willen hebben over wat er bekend is over de tenlastelegging vanuit Turkije. Maar van harte steun voor het debat.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Steun voor dit debat.

De heer Geleijnse (50PLUS):

Steun voor dit debat en steun om het voor het zomerreces in te plannen.

De heer Anne Mulder (VVD):

Steun. Mijn fractie heeft ook Kamervragen gesteld. Het is misschien goed om de antwoorden daarop nog even af te wachten en daarna het debat te plannen. En als er nog een brief komt, moeten we die misschien ook eerst ontvangen. Daarna wil ik dat het debat wordt ingepland.

De voorzitter:

Nou weet ik niet meer wat u nu precies voorstelt. Doe het maar helemaal opnieuw.

De heer Anne Mulder (VVD):

Voorzitter, laat ik dan iets preciezer zijn. De heer Koopmans van mijn fractie heeft Kamervragen gesteld. Het lijkt me goed om over dit onderwerp een debat te hebben, maar het lijkt me ook goed om de antwoorden te hebben op die vragen alvorens we dat debat inplannen. Ik hoor collega's bovendien om een brief vragen. Misschien moeten we dus ook eerst die brief hebben. Op basis daarvan kunnen we een debat voeren. Want misschien geeft de minister wel zodanige antwoorden waardoor dat debat helemaal niet meer nodig is. Maar goed, is het zo wel helder?

De voorzitter:

Nee.

De heer Anne Mulder (VVD):

Steun!

De voorzitter:

Goed zo.

(Geroffel op de bankjes)

De heer Wassenberg (PvdD):

Voorzitter, ik kan het heel eenvoudig doen. Inderdaad steun voor de brief, steun voor het debat en steun om het allemaal in te plannen voor het zomerreces.

De voorzitter:

Ja, dank u wel. Zo kan het dus ook.

De heer De Roon (PVV):

Ik sluit mij aan bij de laatste spreker.

De voorzitter:

Mevrouw Karabulut, er is een meerderheid voor het houden van een debat, maar ook een meerderheid die dat debat voor het zomerreces wil houden. Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Daarin wordt het hele verhaal van de heer Anne Mulder ook meegenomen.

Mevrouw Karabulut (SP):

Voorzitter, dank. Ook dank aan de collega's en lang leve de democratie!

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Karabulut.

Dan geef ik nu het woord aan de heer Gijs van Dijk, namens de PvdA.

O, ik weet niet wat er met mevrouw Ploumen aan de hand is deze week.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Voorzitter. Wij vechten er iedere week om wie Gijs van Dijk mag zijn. Vandaag ben ik de designated Gijs van Dijk.

Maar ik ben hier wel vanwege een serieus onderwerp, namelijk de uitkomst van een onderzoek van het CPB, waarin wordt aangetoond dat mensen met een migratieachtergrond nog steeds kampen met kansenongelijkheid en als gevolg daarvan inkomensongelijkheid. We kunnen dit onderwerp niet laten rusten. Daarom vraag ik om een debat met de minister van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en integratie om dit onderwerp te bespreken.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. Al vanaf 2014 geven opeenvolgende rapporten van het Centraal Planbureau aan dat de scheidslijnen in de samenleving gaan op basis van achtergrond. We vinden het heel erg belangrijk om hierover een debat te voeren en eindelijk stappen te zetten. Dus steun voor het debat.

De heer De Graaf (PVV):

Dank u voorzitter. Voorzitter, beste Gijs, geen steun voor een debat, maar wel snel in een AO.

Mevrouw Özütok (GroenLinks):

Steun voor het verzoek.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (PvdD):

Voorzitter. Steun voor het verzoek.

De heer Peters (CDA):

Geen steun.

De heer Geleijnse (50PLUS):

Steun.

Mevrouw Karabulut (SP):

Absoluut steun.

De heer Wiersma (VVD):

Voorzitter. Geen steun, wel graag een brief. Dan kunnen we dit al veel eerder betrekken bij een van de volgende debatten hier.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Daar sluit ik me bij aan.

De heer Paternotte (D66):

Voorzitter. Een brief lijkt ons ook goed. We willen het debat van de heer Van Dijk ook steunen. Alleen kan ik me voorstellen dat, gezien de meerderheid die er ligt, het beter betrokken kan worden bij een van de vele algemeen overleggen die we de komende weken hebben. Maar op zich steun voor het debat.

De voorzitter:

Mevrouw Kuiken, er is geen meerderheid voor het houden van een meerderheidsdebat.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Voorzitter. Ik schrijf hem even op als dertigledendebat. Er komt een brief, en dan kunnen we even via de commissie kijken of we het op een ander moment sneller kunnen inplannen. Hartelijk dank.

De voorzitter:

Dan voeg ik dit debat toe aan de lijst van dertigledendebatten. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Hijink staat bij mij op de lijst, maar het wordt de heer Van Gerven, namens de SP.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. Ik vervang de heer Hijink bij deze aanvraag. Want op dit moment presenteert de commissie-De Winter de resultaten van het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg, van 1945 tot heden. De voorzitter van de commissie heeft al laten weten dat het hier om schokkende feiten gaat, die zich de afgelopen jaren in de jeugdzorg hebben afgespeeld. De SP wil daarom een debat met de ministers van VWS en voor Rechtsbescherming over dit belangrijke rapport, zodat we kunnen bespreken hoe recht kan worden gedaan aan het leed dat slachtoffers is aangedaan en hoe zij tegemoet kunnen worden gekomen voor misstanden die zijn begaan ...

De voorzitter:

Nou, u heeft alles al gezegd! Laat de heer Hijink ook iets vertellen tijdens het debat.

De heer Van Gerven (SP):

Nog één zin, als het mag: juist op het moment dat ze onder bescherming van de overheid vielen.

De voorzitter:

Het rapport is vandaag aangeboden aan de commissie. Klopt dat?

De heer Van Gerven (SP):

Ja. Het wordt nu aangeboden en nu besproken. Dus wij willen graag een debat over dat rapport.

De voorzitter:

Is dat wel of niet besproken in commissieverband?

De heer Van Gerven (SP):

Nee, er is nog geen ...

De voorzitter:

Er is nog geen reactie.

De heer Van Gerven (SP):

Het rapport wordt nu gepresenteerd. Het voorstel is om een debat te houden met de ministers van VWS en voor Rechtsbescherming over de schokkende resultaten van het rapport.

De voorzitter:

De heer Raemakers.

De heer Raemakers (D66):

Het rapport wordt inderdaad nu, momenteel overhandigd. Met een aantal partijen — D66, VVD, CDA en ChristenUnie — stellen wij voor om dit via de commissie te doen, om in september een apart algemeen overleg te houden. We zullen dat woensdag in de procedurevergadering toelichten. Een plenair debat kan een jaar duren, en dat moeten we niet doen. Dus geen steun voor een plenair debat, we willen het graag in commissieverband heel snel gaan oppakken.

De voorzitter:

Wie is het hier niet mee eens? Ik vraag dit niet voor niets — dat is niet alleen bij de heer Hijink — want heel veel rapporten worden gewoon aangeboden aan commissies. We hebben meer dan 200 debatten. Het is echt niet voor u bedoeld, zeg ik ook tegen jullie die hier staan, want jullie doen namelijk precies hetzelfde. Die rapporten horen gewoon ordentelijk te worden besproken in commissieverband, met een reactie daarop en een AO. En als de commissie het belangrijk genoeg vindt voor plenaire behandeling, dan wordt het geagendeerd. Dat geef ik gewoon mee om de druk een beetje van die lijst te halen en wat nodig is ook in te plannen. Ja?

Mevrouw Agema (PVV):

Ik steun het verzoek van de heer Van Gerven. Zo'n rapport dat over 75 jaar gaat moet hier gewoon plenair behandeld worden en er moeten niet steeds smoesjes verzonnen worden en "voegen bij dit en voegen bij dat". Dit is belangrijk genoeg.

De voorzitter:

U heeft geen meerderheid.

De heer Van Gerven (SP):

Maar wel voldoende voor een dertigledendebat, voorzitter. Ik zou het dus aan de lijst willen toevoegen. Er wordt smalend gelachen vanuit het parlement. Ik wil in dezen de woorden van mevrouw Agema ondersteunen. Het gaat hier om een belangwekkend onderzoek over de jeugdzorg in de afgelopen 75 jaar, met schokkende resultaten. Dat verdient een plenair debat. Ik wou dat toch ...

De voorzitter:

U heeft het duidelijk gemaakt. We voegen het toe aan de lijst van dertigledendebatten.

U hebt nog een verzoek.

De heer Van Gerven (SP):

Ik heb nog een tweede verzoek, voorzitter. Dat gaat over het nieuws dat er duizenden patiëntenstops voor spoedzorg zijn. Die stops nemen jaar op jaar toe. Dat zien we aan de ene kant. Aan de andere kant zien we sluiting van ziekenhuizen, spoedposten enzovoorts, met alle risico's van dien voor de volksgezondheid. Die trend moet worden gekeerd. Daarom wil ik een debat met de minister voor Medische Zaken en Sport over dit schokkende nieuws.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Voorzitter, dit punt hebben wij al met de minister besproken op 3 april, naar aanleiding van de Monitor acute zorg. Ik heb de minister toen gevraagd om een overzicht te maken, per ziekenhuis, per specialisme, per dag, van hoe het met de stops is gesteld. Ik zou dat willen afwachten voordat wij hier opnieuw over in debat gaan.

De voorzitter:

Dus voorlopig geen steun.

Mevrouw Agema (PVV):

Ik dacht dat wij ergens vorige week hadden besloten om een aantal debatten van mij samen te voegen en vervolgens in te plannen.

De voorzitter:

Is dat zo?

Mevrouw Agema (PVV):

Daar zou ik dit graag bij willen betrekken. Dus samenvoegen, en dan wel plenair in een meerderheidsdebat nog voor de zomer.

De voorzitter:

Dus geen steun voor een apart debat, maar wel samenvoegen wat er op de lijst staat.

Mevrouw Agema (PVV):

Ik ben het dus niet aan het downplayen maar aan het upgraden.

De voorzitter:

Ik hoor het. Dank u wel. Ik ga naar de heer Kuzu.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter, ik vind het voorstel van mevrouw Agema prima.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Dat vindt GroenLinks ook.

De heer Raemakers (D66):

Ik ben het in ieder geval eens met mevrouw Van den Berg. Geen steun voor dit verzoek. Wat mevrouw Agema precies bedoelt weet ik niet. Dat kan ik niet helemaal volgen. Maar in ieder geval geen steun voor dit verzoek.

De heer Arno Rutte (VVD):

Het punt dat de heer Van Gerven aanstipt is belangwekkend, maar we hebben het niet voor niets op 4 april uitgebreid besproken. We wachten echt op een reactie. Een extra debat verandert niets aan de situatie. Het gaat om de actie. Er komt een brief en daar wachten we even op.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter, ik wil heel graag een brief van de minister en verder sluit ik me aan bij het voorstel van mevrouw Agema. Dat lijkt me de aangewezen route om een snelle actie te bevorderen.

De heer Geleijnse (50PLUS):

Steun en ook steun voor de route die mevrouw Agema net schetste. Wellicht kunt u als Voorzitter aan het kabinet vragen om de brief snel aan de Kamer te doen toekomen.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (PvdD):

Voorzitter, ik sluit me aan bij de laatste spreker; dus die route.

De voorzitter:

U heeft geen meerderheid, meneer Van Gerven.

De heer Van Gerven (SP):

Mag ik even precies horen wat de uitkomst is van het voorstel van mevrouw Agema, waar kennelijk een meerderheid voor is, om debatten samen te voegen en te agenderen? Misschien kan mevrouw Agema het aangeven: gaat het dan over een ziekenhuisdebat of over faillissementen van ziekenhuizen?

De voorzitter:

Mevrouw Agema had het over samenvoegen. Misschien is het goed, mevrouw Agema, als u precies aangeeft welke debatten dat zijn. Het is vandaag woensdag. U mag het ook morgen bij de regeling doen.

Mevrouw Agema (PVV):

Er staat echt een sloot aan debatten over de acute zorg op de lijst.

De voorzitter:

Maar dan is het goed dat u dat voorstel doet.

Mevrouw Agema (PVV):

Maar dat hebben we toch al gedaan ergens vorige week? Het begint nu een beetje een chaos te worden, voorzitter. We zijn in de laatste weken aanbeland. Het ligt niet aan u, voorzitter, of aan de Griffie, maar het is een beetje een chaos aan het worden. Volgens mij hebben we recentelijk besloten om het samen te voegen.

De voorzitter:

Wij zoeken het uit, mevrouw Agema. Dank u wel.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter, nog even tot slot. Er staan een aantal debatten over de ziekenhuiszorg, over individuele ziekenhuizen, op de lijst. Mijn voorstel zou zijn om al die debatten over de ziekenhuizen — ik geloof dat er iets staat over het Slotervaart, over de IJsselmeerziekenhuizen enzovoorts — samen te voegen tot één debat.

De voorzitter:

Maar ik heb geen idee welke debatten u bedoelt. Ik zou u dus willen adviseren om eerst te kijken om welke debatten het gaat. Dan kunt u of mevrouw Agema morgen bij de regeling een voorstel doen, zo van "deze debatten zou ik graag willen samenvoegen en ik wil graag dat deze debatten of één debat voor het zomerreces plaatsvindt". Daar heb je ook een meerderheid voor nodig. Ik ga nu dus niet onderhandelen, want ik weet niet om welke debatten het gaat. We hebben iets van 230 debatten.

De heer Van Gerven (SP):

Ja, ik weet het, voorzitter. En nog voor het reces.

De voorzitter:

Ja, voor het reces.

De heer Van Gerven (SP):

Het is schier eindeloos. Goed. We gaan ons best doen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Gerven. Was er om een brief gevraagd? Nee, hè? Wel. Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Beckerman namens de SP.

Mevrouw Beckerman (SP):

Voorzitter. Vorige week kreeg Groningen een beetje hoop. Er zou een doorbraak zijn geweest. Vandaag was er gewoon weer een snoeiharde klap: gedupeerden van de gaswinning moeten twee keer zolang wachten op de afhandeling van de schade. 900 dagen, 21.600 uur en 1.296.000 minuten. Ik zou het liefst een debat willen vragen. Ik weet inmiddels dat ik daar waarschijnlijk geen steun voor krijg, dus mijn idee was om het VAO dat al is aangevraagd, volgende week in te plannen en om voor die tijd een brief te ontvangen, tenzij er alsnog steun voor een debat is.

De voorzitter:

Even kijken, hoor. Om welk VAO gaat het?

Mevrouw Beckerman (SP):

Groningen/Mijnbouw.

De voorzitter:

Oké.

Mevrouw Beckerman (SP):

Ik probeer de collega's een beetje tegemoet te komen. Ik zag net dat het moeilijk was om een debat aangevraagd te krijgen. Ik denk dat we hier zo snel mogelijk over moeten spreken. Daarom denk ik dat het heel goed zou zijn om dat in dit VAO te doen. Dan kunnen we meteen een motie indienen, want dit is echt zo onacceptabel!

De voorzitter:

Mevrouw Beckerman, u wilt gewoon een VAO. Maar dat is geen probleem. Als u een VAO aanvraagt, dan gaan we daar gewoon rekening mee houden.

Mevrouw Beckerman (SP):

Het is al aangevraagd. Ik wil graag dat het volgende week gepland wordt en dat we een brief krijgen.

De voorzitter:

Dan gaan we daar rekening mee houden. Dank jullie wel.

Mevrouw Beckerman (SP):

Oké. Graag gedaan.

De heer Sienot (D66):

Maar we steunen het heel erg hoor!

De voorzitter:

Maar een VAO hoeft u niet te steunen. Alleen als het gaat om stemmingen of ... Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Martin Bosma