Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 92, item 11

11 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Verslag Raad Algemene Zaken van 21 mei 2019 - 21501-02-2016

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 23 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag Raad Algemene Zaken van 21 mei 2019 - 21501-02-2016

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 23 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 17 juni 2019 - 21501-02-2017

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 17 juni 2019 - 21501-02-2017

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van Zaken "Early Warning Mechanism Shrinking Space" - 21501-04-222

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 29 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van Zaken "Early Warning Mechanism Shrinking Space" - 21501-04-222

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 29 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Concept Strategische Agenda 2019-2024 - 21501-20-1455

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Concept Strategische Agenda 2019-2024 - 21501-20-1455

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag informele Europese Raad van 28 mei 2019 - 21501-20-1456

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag informele Europese Raad van 28 mei 2019 - 21501-20-1456

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 14 mei 2019, over het bericht dat thuiszorginstellingen zich op ruime schaal bezondigen aan verboden dwangmaatregelen bij thuiswonende cliënten - 23235-182

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 14 mei 2019, over het bericht dat thuiszorginstellingen zich op ruime schaal bezondigen aan verboden dwangmaatregelen bij thuiswonende cliënten - 23235-182

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eerste voortgangsrapportage programma "Onbeperkt Meedoen!" - 24170-192

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 06 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eerste voortgangsrapportage programma "Onbeperkt Meedoen!" - 24170-192

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 06 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het Rapport "Afdekking financiële risico’s DNB; Rol minister van Financiën" - 28165-303

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het Rapport "Afdekking financiële risico’s DNB; Rol minister van Financiën" - 28165-303

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Raemakers, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 16 april 2019, over het bericht "Veel ziekenhuiszorg heeft geen enkel nut" - 29248-317

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Raemakers, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 16 april 2019, over het bericht "Veel ziekenhuiszorg heeft geen enkel nut" - 29248-317

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van Dam, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 14 mei 2019, over het bericht "Storing enkelbanden, dragers tijdelijk buiten beeld" - 29279-521

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van Dam, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 14 mei 2019, over het bericht "Storing enkelbanden, dragers tijdelijk buiten beeld" - 29279-521

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de brief van Wemos d.d. 9 mei 2019 inzake Rapport Overpriced, te ontvangen voor AO Geneesmiddelenbeleid d.d. 6 juni 2019 - 29477-575

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 06 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de brief van Wemos d.d. 9 mei 2019 inzake Rapport Overpriced, te ontvangen voor AO Geneesmiddelenbeleid d.d. 6 juni 2019 - 29477-575

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 06 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op motie van het lid Van Toorenburg c.s. over opschorting van de visumliberalisatie voor Albanië via de noodremprocedure (Kamerstuk 29911-239) - 29911-245

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 31 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op motie van het lid Van Toorenburg c.s. over opschorting van de visumliberalisatie voor Albanië via de noodremprocedure (Kamerstuk 29911-239) - 29911-245

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 31 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over beantwoording vragen advies van de adviescommissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek - 31288-737

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 06 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over beantwoording vragen advies van de adviescommissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek - 31288-737

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 06 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de tussenevaluatie experimenten deeltijd hoger onderwijs (experiment vraagfinanciering en experiment met leeruitkomsten) - 31288-738

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de tussenevaluatie experimenten deeltijd hoger onderwijs (experiment vraagfinanciering en experiment met leeruitkomsten) - 31288-738

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie inzake de uitkomst experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs - 31293-464

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 06 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie inzake de uitkomst experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs - 31293-464

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 06 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kwartaalrapportage kinderopvang: eerste kwartaal 2019 - 31322-395

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kwartaalrapportage kinderopvang: eerste kwartaal 2019 - 31322-395

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpassing Kapitaalbeleid DNB - 32013-215

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpassing Kapitaalbeleid DNB - 32013-215

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 9 april 2019, over het bericht "Aegon verhoogt salaris topman Wynaendts opnieuw" - 32013-216

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 9 april 2019, over het bericht "Aegon verhoogt salaris topman Wynaendts opnieuw" - 32013-216

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overleg gemeenten en abortusklinieken over demonstraties - 32279-162

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overleg gemeenten en abortusklinieken over demonstraties - 32279-162

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 6-7 juni 2019 te Luxemburg - 32317-557

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 05 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 6-7 juni 2019 te Luxemburg - 32317-557

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 05 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 6-7 juni 2019 te Luxemburg (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) - 32317-558

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 05 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 6-7 juni 2019 te Luxemburg (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) - 32317-558

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 05 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Mensenrechtenrapportage 2018 - 32735-245

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Mensenrechtenrapportage 2018 - 32735-245

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie beleidsdoorlichting begrotingsartikel 4.3 VWS-begroting - 32772-35

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie beleidsdoorlichting begrotingsartikel 4.3 VWS-begroting - 32772-35

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eindverslag werkgroep KNMI-metingen - 33529-641

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 03 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eindverslag werkgroep KNMI-metingen - 33529-641

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 03 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Het Bangladesh Akkoord en verduurzaming van de textielproductie - 33625-279

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 29 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Het Bangladesh Akkoord en verduurzaming van de textielproductie - 33625-279

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 29 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerp wijzigingsbesluit financiële markten 2019 in verband met voorgenomen wijziging artikel 18 Besluit toezicht accountantsorganisaties - 33977-26

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerp wijzigingsbesluit financiële markten 2019 in verband met voorgenomen wijziging artikel 18 Besluit toezicht accountantsorganisaties - 33977-26

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Maatwerk in de Wlz-zorg thuis - 34104-251

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 06 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Maatwerk in de Wlz-zorg thuis - 34104-251

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 06 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie Evaluatie Wet Kinderombudsman - 34758-2

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie Evaluatie Wet Kinderombudsman - 34758-2

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten van het onderzoek naar de effecten van het voorstel van wet van het lid Ziengs tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules) - 34961-4

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten van het onderzoek naar de effecten van het voorstel van wet van het lid Ziengs tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules) - 34961-4

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2018 - 35000-VIII-187

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 04 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2018 - 35000-VIII-187

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 04 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over duurzame versterking van kwaliteit in het funderend onderwijs - 35000-VIII-188

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over duurzame versterking van kwaliteit in het funderend onderwijs - 35000-VIII-188

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het ontvangen van een embargo-exemplaar van de Staat van het Onderwijs - 35000-VIII-189

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het ontvangen van een embargo-exemplaar van de Staat van het Onderwijs - 35000-VIII-189

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eindrapportage Auditdienst Rijk (ADR) inzake aanbesteden en afstoten RHIB’s voor de Barend Biesheuvel - 35000-XII-81

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 29 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eindrapportage Auditdienst Rijk (ADR) inzake aanbesteden en afstoten RHIB’s voor de Barend Biesheuvel - 35000-XII-81

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 29 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) - 35200-VIII-5

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) - 35200-VIII-5

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35200-VIII-6

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35200-VIII-6

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (deel EZK) - 35200-XIII-9

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 04 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (deel EZK) - 35200-XIII-9

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 04 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018 - 35200-XIII-10

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 04 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018 - 35200-XIII-10

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 04 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds (XIII) (deel EZK) - 35200-XIII-11

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 04 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds (XIII) (deel EZK) - 35200-XIII-11

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 04 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven:

Reactie op verzoek commissie inzake onjuiste wet- en regelgeving rondom zwangerschapsverlof en ziekte - 2019Z10548

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 27 mei 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief aan de Vereniging Participatie Wind op Zee over burgerparticipatie bij windpark Hollandse Kust (zuid) - 2019Z10567

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 27 mei 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Uitstel reactie op brief DP Statia met betrekking tot de postvoorziening in Caribisch Nederland - 2019Z10577

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 27 mei 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Staat van de rijksverantwoording 2018 (Kamerstuk 35200-3) - 2019Z11765

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Staat van de rijksverantwoording 2018 (Kamerstuk 35200-3) - 2019Z11765

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (Kamerstuk 35200-VIII-2) - 2019Z11767

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (Kamerstuk 35200-VIII-2) - 2019Z11767

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport "Datagedreven selectie van aangiften door de Belastingdienst" - 2019Z11793

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport "Datagedreven selectie van aangiften door de Belastingdienst" - 2019Z11793

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdrag:

Overeenkomst tot oprichting van de Square Kilometre Array Observatory; Rome, 12 maart 2019 - 2019Z11785

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.