Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 99, item 5

5 Stemmingen moties Europese top van 28 en 29 juni 2018

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Europese top van 28 en 29 juni 2018,

te weten:

  • -de motie-Van Rooijen over geen tweede begroting op Europees niveau (21501-20, nr. 1344);

  • -de motie-Van Rooijen over geen onderhandelingen over toetreding van Macedonië tot de EU (21501-20, nr. 1345);

  • -de motie-Maeijer c.s. over verzet tegen meerderheidsbesluitvorming in het buitenland- en veiligheidsbeleid van de EU (21501-20, nr. 1346);

  • -de motie-Omtzigt over de evaluatie van de risicoreductie (21501-20, nr. 1347).

(Zie vergadering van 26 juni 2018.)

In stemming komt de motie-Van Rooijen (21501-20, nr. 1344).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Rooijen (21501-20, nr. 1345).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Maeijer c.s. (21501-20, nr. 1346).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Omtzigt (21501-20, nr. 1347).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Hiermee zijn wij aan het einde gekomen van de stemmingen.