Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 38, item 16

16 Stemmingen moties Begroting Koning en Algemene Zaken 2018

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) en van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2018,

te weten:

  • -de motie-Özütok/Van Raak over openstelling van paleis Noordeinde (34775-I, nr. 7);

  • -de motie-Van Raak over de intrekkingswet voor het referendum (34775-III, nr. 6);

  • -de motie-Van Raak over de belastingvrijstellingen voor het Koninklijk Huis (34775-I, nr. 8);

  • -de motie-Sneller over de agenda van de ministerraad (34775-III, nr. 7);

  • -de motie-Arissen over het jaarrond openstellen van Het Loo (34775-I, nr. 9);

  • -de motie-Arissen over het niet langer financieren van het Koninklijk Faunabeheer (34775-I, nr. 10).

(Zie vergadering van 19 december 2017.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Özütok/Van Raak (34775-I, nr. 7) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

De heer Baudet.

De heer Baudet (FvD):

Mevrouw de voorzitter, wij willen graag een hoofdelijke stemming over de motie van de heer Van Raak over de intrekkingswet voor het referendum. Wij vinden dat onderwerp zó ontzettend belangrijk dat we precies willen weten wie voor en wie tegen is.

De voorzitter:

Dat is de motie op stuk nr. 6. Dan gaan we daar gelijk hoofdelijk over stemmen. We beginnen bij nummer 113. Dat is de heer Van Raak!

(Hilariteit)

In stemming komt de motie-Van Raak (34775-III, nr. 6).

Vóór stemmen de leden: Van Raak, Van Raan, Roemer, Van Rooijen, De Roon, Sazias, Snels, Thieme, Van Tongeren, Voortman, Wassenberg, Van Weerdenburg, Westerveld, Wilders, Van Aalst, Agema, Arib, Arissen, Asscher, Azarkan, Baudet, Beckerman, Beertema, Martin Bosma, Van Brenk, Buitenweg, Tony van Dijck, Gijs van Dijk, Jasper van Dijk, Dijksma, Diks, Ellemeet, Fritsma, Futselaar, Gerbrands, De Graaf, Grashoff, Graus, Helder, Hiddema, Hijink, Van den Hul, De Jong, Karabulut, Van Kent, Klaver, Kooiman, Kops, Kröger, Krol, Kuiken, Kuzu, Kwint, Laçin, Van der Lee, Leijten, Madlener, Maeijer, Marijnissen, Markuszower, Moorlag, Edgar Mulder, Nijboer, Van Nispen, Van Ojik, Ouwehand, Özdil, Öztürk, Özütok, Ploumen en Popken.

Tegen stemmen de leden: Raemakers, Rog, Ronnes, Arno Rutte, Segers, Sienot, Sjoerdsma, Slootweg, Sneller, Van der Staaij, Tellegen, Tielen, Van Toorenburg, Veldman, Verhoeven, Voordewind, Aukje de Vries, Weverling, Van Weyenberg, Wiersma, Wörsdörfer, Van 't Wout, Yeşilgöz-Zegerius, Ziengs, Amhaouch, Azmani, Becker, Belhaj, Van den Berg, Bergkamp, Bisschop, Den Boer, Van den Bosch, Bosman, Bouali, Ten Broeke, Bruins, Bruins Slot, Van Dam, Diertens, Dijkhoff, Pia Dijkstra, Remco Dijkstra, Dik-Faber, Van Eijs, El Yassini, Geluk-Poortvliet, Geurts, Van der Graaf, De Groot, Groothuizen, Van Haersma Buma, Van Haga, Rudmer Heerema, Pieter Heerma, Van Helvert, Hennis-Plasschaert, Hermans, Jetten, Koerhuis, Koopmans, Kuik, Laan-Geselschap, De Lange, Van der Linde, Lodders, Von Martels, Van Meenen, Middendorp, Van der Molen, Agnes Mulder, Anne Mulder, Nijkerken-de Haan, Omtzigt, Van Oosten, Paternotte, Pechtold en Peters.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 71 tegen 78 stemmen is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raak (34775-I, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Sneller (34775-III, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66 en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Arissen (34775-I, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, DENK, D66, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Arissen (34775-I, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Ouwehand.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter, dank u wel. Wij denken dat uw conclusie bij de vorige motie dat de motie verworpen is misschien niet juist was. Ik had willen vragen om opnieuw te stemmen, maar u was al begonnen met de motie die daarna kwam.

De voorzitter:

Dan hebt u het over de motie op stuk nr. 9? Die is echt verworpen.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ik zal de Handelingen nakijken. Opnieuw stemmen kan nu niet, omdat u de stemming over de volgende motie al had ingezet. Nou, als de stemuitslag positief is, dienen we de motie gewoon nog een keer in.

De voorzitter:

Zo ken ik u weer. Dank u wel.