Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 38, item 11

11 Regeling van werkzaamheden (Stemmingen)

De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen. Voordat we gaan stemmen, geef ik eerst mevrouw Van Brenk namens 50PLUS het woord.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter, onder 18a, de stemmingen over de begroting Sociale Zaken, willen wij de motie op stuk nr. 65 aanhouden. Die komt zeker nog een keer terug, maar vandaag niet.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van Brenk stel ik voor haar motie (34775-XV, nr. 65) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De heer Özdil.

De heer Özdil (GroenLinks):

Dank u, voorzitter. Ik wil op hetzelfde agendapunt mijn motie op stuk nr. 40 aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Özdil stel ik voor zijn motie (34775-XV, nr. 40) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De heer Laçin. Hij heeft een minder leuke mededeling.

De heer Laçin (SP):

Dank, voorzitter. Ik denk dat het een heel leuke mededeling is. We hebben al maandenlang gedebatteerd over de uitbreiding van Lelystad Airport, dus ik wil vandaag hoofdelijke stemming vragen over agendapunt nummer 22, de enige motie bij dat punt.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan gaan we stemmen.