Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 98, item 14

14 Stemmingen moties Btw

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Btw, 

te weten: 

  • -de motie-Thieme/Bashir over een Europees btw-actieplan mede gericht op fiscale vergroening (31066, nr. 277); 

  • -de motie-Thieme/Groot over een btw-richtlijn met maximale beleids- en tariefvrijheid voor de lidstaten (31066, nr. 278); 

  • -de motie-Bashir over geen bemoeienis van NAM en CVW bij betaling van schadebedragen (31066, nr. 279); 

  • -de motie-Omtzigt c.s. over geen geheime vaststellingsovereenkomsten (31066, nr. 280); 

  • -de motie-Groot over het aanpakken van btw-carrouselfraude (31066, nr. 282). 

(Zie vergadering van 14 juni 2016.) 

De voorzitter:

De motie-Bashir (31066, nr. 279) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Bashir en Smaling, en luidt: 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 289, was nr. 279 (31066). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

van mening dat op grond van het Burgerlijk Wetboek de NAM verplicht is schade te vergoeden; 

overwegende dat de NAM op afstand is gezet en dat de inhoudelijke afhandeling is belegd bij de uitvoeringsorganisatie Centrum Veilig Wonen (CVW); 

overwegende dat de NAM indirect nog steeds veel invloed heeft bij de schadeafwikkeling; 

verzoekt de regering, de Groningers recht te doen en ervoor te zorgen dat de overeengekomen schadebedragen voor herstel van de schade of sloop/nieuwbouw zonder verdere bemoeienis van de NAM en CVW op de depotrekening van de gedupeerden worden gestort, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

In stemming komt de motie-Thieme/Bashir over een Europees btw-actieplan mede gericht op fiscale vergroening (31066, nr. 277). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Thieme/Groot over een btw-richtlijn met maximale beleids- en tariefvrijheid voor de lidstaten (31066, nr. 278). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Bashir/Smaling over geen bemoeienis van NAM en CVW bij betaling van schadebedragen (31066, nr. 289, was nr. 279). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Omtzigt c.s. over geen geheime vaststellingsovereenkomsten (31066, nr. 280). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Groot over het aanpakken van btw-carrouselfraude (31066, nr. 282). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.