Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631066 nr. 282

31 066 Belastingdienst

Nr. 282 MOTIE VAN HET LID GROOT

Voorgesteld 14 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de omvang van btw-carrouselfraude in Europa wordt geschat op 50 miljard euro per jaar;

overwegende dat het bij btw-carrouselfraude meestal gaat om grensoverschrijdende georganiseerde misdaad;

overwegende dat Europol een taak heeft in het bestrijden van georganiseerde misdaad;

overwegende dat Europol geen toegang heeft tot Eurofisc, het systeem om btw-fraude in Europa tegen te gaan;

verzoekt de regering, zich in te spannen om Europol toegang te geven tot Eurofisc, om zo Europol beter in staat te stellen de organisaties achter grootschalige btw-carrouselfraude aan te pakken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Groot