12 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Vier brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 14 juni 2016, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 34009 (R2035), 34251, 34255 en 34422 heeft aangenomen. 

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen. 

Brieven regering:

Eerste voortgangsrapportage ESM-programma Griekenland - 21501-07-1376 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Eerste voortgangsrapportage ESM-programma Griekenland - 21501-07-1376 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de stand van zaken over de relatie EU-Oekraïne en het Associatieverdrag na het Nederlandse referendum - 21501-20-1126 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 07 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de stand van zaken over de relatie EU-Oekraïne en het Associatieverdrag na het Nederlandse referendum - 21501-20-1126 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 07 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang rapportage inzake de Europese toegankelijkheidsakte - 21501-31-408 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang rapportage inzake de Europese toegankelijkheidsakte - 21501-31-408 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de uitvoering van de motie van het lid Ten Broeke over richtsnoeren voor een etiketteringsbeleid voor de herkomst van producten - 23432-436 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 09 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de uitvoering van de motie van het lid Ten Broeke over richtsnoeren voor een etiketteringsbeleid voor de herkomst van producten - 23432-436 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 09 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

OV-chipkaart en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer - 23645-622 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

OV-chipkaart en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer - 23645-622 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Volp, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 26 april 2016 over het bericht "Artsen: zet alcohol op een lijn met sigaretten" - 27565-144 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Volp, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 26 april 2016 over het bericht "Artsen: zet alcohol op een lijn met sigaretten" - 27565-144 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie om nadere informatie inzake onderzoek naar ondertekende reclamebrief van KPN - 28684-468 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie om nadere informatie inzake onderzoek naar ondertekende reclamebrief van KPN - 28684-468 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsstandpunt over een verbod op Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's) en voortgang aanpak OMG's - 28684-469 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsstandpunt over een verbod op Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's) en voortgang aanpak OMG's - 28684-469 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de eerste driejaarlijkse signalering van de Expertgroep Forensisch onderzoek en innovatie (commissie Winsemius) - 29279-328 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de eerste driejaarlijkse signalering van de Expertgroep Forensisch onderzoek en innovatie (commissie Winsemius) - 29279-328 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bespiegeling over de gerealiseerde verlaging van de regeldruk in de landbouw, de vermindering die nog in de pijplijn zit en een bespiegeling over de Europese regeldruk - 29515-387 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 10 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bespiegeling over de gerealiseerde verlaging van de regeldruk in de landbouw, de vermindering die nog in de pijplijn zit en een bespiegeling over de Europese regeldruk - 29515-387 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 10 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bewapening politie - 29628-642 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bewapening politie - 29628-642 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanpak Misbruik Vastgoed - 29911-125 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanpak Misbruik Vastgoed - 29911-125 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording onbeantwoorde vragen tijdens het algemeen overleg Belastingdienst van 1 juni 2016 - 31066-276 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 14 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording onbeantwoorde vragen tijdens het algemeen overleg Belastingdienst van 1 juni 2016 - 31066-276 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 14 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake een reactie op een brief van VNO-NCW, MKB-Nederland en Platform Techniek over de vereenvoudiging van de bekostiging in het voortgezet onderwijs - 31289-319 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 08 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake een reactie op een brief van VNO-NCW, MKB-Nederland en Platform Techniek over de vereenvoudiging van de bekostiging in het voortgezet onderwijs - 31289-319 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 08 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vervolg "Flexibilisering in het voortgezet onderwijs" - 31289-320 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vervolg "Flexibilisering in het voortgezet onderwijs" - 31289-320 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op berichten van RTL nieuws d.d. 8 juni jl. over fraude bij examens - 31289-321 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op berichten van RTL nieuws d.d. 8 juni jl. over fraude bij examens - 31289-321 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo - 31524-294 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 08 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo - 31524-294 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 08 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie Financiën over budgetflexibiliteit, informatievoorziening zbo's en evaluatie subsidies - 31865-83 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie Financiën over budgetflexibiliteit, informatievoorziening zbo's en evaluatie subsidies - 31865-83 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over een wijziging in de handhaving door de Douane van onder EZ vallende intellectuele eigendomsrechten - 31934-7 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over een wijziging in de handhaving door de Douane van onder EZ vallende intellectuele eigendomsrechten - 31934-7 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Recht op premie-incasso bemiddelaars en voorgenomen evaluatie provisieverbod - 32545-53 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Recht op premie-incasso bemiddelaars en voorgenomen evaluatie provisieverbod - 32545-53 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 17 mei 2016, over kinderarbeid onder Syrische vluchtelingen in Turkije en de gevolgen hiervan op de migratiedeal tussen de EU en Turkije - 32623-165 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 06 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 17 mei 2016, over kinderarbeid onder Syrische vluchtelingen in Turkije en de gevolgen hiervan op de migratiedeal tussen de EU en Turkije - 32623-165 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 06 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de aangenomen motie van de leden Karabulut en Marcouch over de herziening van de termen allochtoon en autochtoon (Kamerstuk 32824, nr. 125) - 32824-146 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de aangenomen motie van de leden Karabulut en Marcouch over de herziening van de termen allochtoon en autochtoon (Kamerstuk 32824, nr. 125) - 32824-146 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bodembescherming Friese Front en Centrale Oestergronden - 33450-49 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 10 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bodembescherming Friese Front en Centrale Oestergronden - 33450-49 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 10 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie inzake de monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2014 en inzake de beleidsreactie bij het rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de naleving van declaratievoorschriften door de bestuurders hoger onderwijs - 33495-96 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie inzake de monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2014 en inzake de beleidsreactie bij het rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de naleving van declaratievoorschriften door de bestuurders hoger onderwijs - 33495-96 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beursnotering ASR - 33532-58 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 09 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beursnotering ASR - 33532-58 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 09 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op openstaande zaken m.b.t. het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen - 33852-(R2023)-47 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op openstaande zaken m.b.t. het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen - 33852-(R2023)-47 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel toezending van de uitkomst omtrent de verkenning naar de mogelijkheden voor een maatschappelijke bank in Nederland ter ondersteuning van buurtinitiatieven - 34065-10 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel toezending van de uitkomst omtrent de verkenning naar de mogelijkheden voor een maatschappelijke bank in Nederland ter ondersteuning van buurtinitiatieven - 34065-10 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake het voorlopige budgettaire kader Wlz 2017 en reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 28 april 2016, over het bericht "CODE ORANJE: door bezuiniging kabinet staan 10.000 banen in verpleeghuizen op de tocht" - 34104-130 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake het voorlopige budgettaire kader Wlz 2017 en reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 28 april 2016, over het bericht "CODE ORANJE: door bezuiniging kabinet staan 10.000 banen in verpleeghuizen op de tocht" - 34104-130 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag - 34108-25 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag - 34108-25 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over het Onderwijsverslag 2014-2015 (De Staat van het Onderwijs) van de Inspectie van het Onderwijs met beleidsreactie - 34300-VIII-150 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over het Onderwijsverslag 2014-2015 (De Staat van het Onderwijs) van de Inspectie van het Onderwijs met beleidsreactie - 34300-VIII-150 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2015 - 34300-VIII-151 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 10 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2015 - 34300-VIII-151 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 10 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief van lid/fractie/commissie:

Voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer in de belastingkamer van de Hoge Raad - 33785-12 

voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, L. Ypma (PvdA) - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer in de belastingkamer van de Hoge Raad - 33785-12 

voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, L. Ypma (PvdA) - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer in de strafkamer van de Hoge Raad - 33785-13 

voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, L. Ypma (PvdA) - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer in de strafkamer van de Hoge Raad - 33785-13 

voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, L. Ypma (PvdA) - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer in de civiele kamer van de Hoge Raad - 33785-14 

voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, L. Ypma (PvdA) - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer in de civiele kamer van de Hoge Raad - 33785-14 

voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, L. Ypma (PvdA) - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voordrachten en benoemingen: 

Voordracht voor drie vacatures van raadsheer in de belastingkamer, de strafkamer en de civiele kamer van de Hoge Raad - 33785-11 

president van de Hoge Raad, M.W.C. Feteris - 13 juni 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Naar boven