Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 7, item 23

23 Stemmingen Onderwijstoezicht

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het Voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (33862). 

(Zie vergadering van 24 september 2015.) 

In stemming komt het amendement-Straus/Jadnanansing (stuk nr. 17, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, 50PLUS, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 17 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Verhoeven (stuk nr. 20) tot het invoegen van een artikel XIVA. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-Straus/Dijkgraaf (stuk nr. 16) tot het invoegen van een artikel XIVA. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Straus/Jadnanansing (stuk nrs. 17, I tot en met IV), het gewijzigde amendement-Verhoeven (stuk nr. 20) en het amendement-Straus/Dijkgraaf (stuk nr. 16). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat het is aangenomen. 

Zijn de initiatiefnemers van dit wetsvoorstel bereid om de verdediging van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer op zich te nemen? 

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Allereerst mag ik mijn collega's danken voor de brede steun voor dit wetsvoorstel. Ik denk dat het een belangrijk signaal is aan het onderwijsveld. Het doet mij genoegen om mede namens de andere initiatiefnemers, de heren Van Meenen en Rog, te kunnen verklaren dat wij vol vreugde bereid zijn om namens de Kamer de verdediging van dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer op ons te nemen. 

De voorzitter:

Wij wensen u daarbij heel veel succes. 

(Geroffel op de bankjes)