Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 42, item 12

12 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Informatie over de publicatie van de Rapportage Vreemdelingenketen (RVK) - 19637-2115 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over de publicatie van de Rapportage Vreemdelingenketen (RVK) - 19637-2115 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding en reactie op het rapport "Als ik bezig ben, denk ik niet zoveel. Evaluatie van de pilot activeren bewoners gezinslocatie" - 19637-2116 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding en reactie op het rapport "Als ik bezig ben, denk ik niet zoveel. Evaluatie van de pilot activeren bewoners gezinslocatie" - 19637-2116 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Noodsteun voor eurolanden tijdens de crisis; inzet van de Europese noodfondsen tussen 2010 en 2015" - 21501-07-1339 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Noodsteun voor eurolanden tijdens de crisis; inzet van de Europese noodfondsen tussen 2010 en 2015" - 21501-07-1339 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken aanpak beroepsziekten - 25883-267 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken aanpak beroepsziekten - 25883-267 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de reactie op het verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de regeling van Werkzaamheden van 3 november 2015, om een feitenrelaas over het vernietigen van correspondentie met de gemeente Utrecht door het ministerie van VWS over de inzet van testkopers van alcohol - 27565-140 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de reactie op het verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de regeling van Werkzaamheden van 3 november 2015, om een feitenrelaas over het vernietigen van correspondentie met de gemeente Utrecht door het ministerie van VWS over de inzet van testkopers van alcohol - 27565-140 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding publicatie "'Leven bij ISIS, de mythe ontrafeld" van de AIVD - 27925-569 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding publicatie "'Leven bij ISIS, de mythe ontrafeld" van de AIVD - 27925-569 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Landelijk Beeld Jaarwisseling 2015-2016 - 28684-459 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Landelijk Beeld Jaarwisseling 2015-2016 - 28684-459 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op vragen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht in de Volkskrant d.d. 19 november 2015 inzake Recordboetes voor verboden reclame farmaceuten - 29477-355 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op vragen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht in de Volkskrant d.d. 19 november 2015 inzake Recordboetes voor verboden reclame farmaceuten - 29477-355 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport telefonische informatieverstrekking zorgverzekeraars - 29689-681 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport telefonische informatieverstrekking zorgverzekeraars - 29689-681 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nederlandse reactie op de consultatie van de Commissie over de Europese Richtlijn Etikettering energiegebruik personenauto's - 31209-177 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nederlandse reactie op de consultatie van de Commissie over de Europese Richtlijn Etikettering energiegebruik personenauto's - 31209-177 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting BIV - 31516-15 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting BIV - 31516-15 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanpak problematiek loverboys - 31839-500 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 07 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanpak problematiek loverboys - 31839-500 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 07 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nederlandse inzet in Frontex-operaties in 2016 - 32317-379 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nederlandse inzet in Frontex-operaties in 2016 - 32317-379 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 17 december 2015, over een reactie op het SCP-rapport "Werelden van verschil" - 32824-120 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 17 december 2015, over een reactie op het SCP-rapport "Werelden van verschil" - 32824-120 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid De Lange, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 17 december 2015, over het bericht dat de IGZ misstanden verzwijgt - 33149-42 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid De Lange, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 17 december 2015, over het bericht dat de IGZ misstanden verzwijgt - 33149-42 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over Gaswinning Groningen en meerjarenprogramma NCG - 33529-214 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over Gaswinning Groningen en meerjarenprogramma NCG - 33529-214 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsregels Autoriteit persoonsgegevens - 33662-26 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsregels Autoriteit persoonsgegevens - 33662-26 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie uitstroom radiotherapie - 33693-5 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie uitstroom radiotherapie - 33693-5 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de evaluatie van de Wet op bijzondere medische verrichtingen (Wbmv) - 33693-6 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de evaluatie van de Wet op bijzondere medische verrichtingen (Wbmv) - 33693-6 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere informatie ten behoeve van plenaire behandeling van de wetsvoorstellen ter ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) - 33990-34 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere informatie ten behoeve van plenaire behandeling van de wetsvoorstellen ter ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) - 33990-34 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de brief van de minister d.d. 15 december 2015 inzake Goedkeuring tot opzegging sociale zekerheidsverdrag met Marokko - 34052-17 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de brief van de minister d.d. 15 december 2015 inzake Goedkeuring tot opzegging sociale zekerheidsverdrag met Marokko - 34052-17 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de motie van het lid Kerstens over de wijze waarop lagere overheden omgaan met hun verantwoordelijkheden uit hoofde van de WAS (Wet aanpak schijnconstructies) - 34108-24 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de motie van het lid Kerstens over de wijze waarop lagere overheden omgaan met hun verantwoordelijkheden uit hoofde van de WAS (Wet aanpak schijnconstructies) - 34108-24 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kosten voor het organiseren van een referendum - 34270-5 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kosten voor het organiseren van een referendum - 34270-5 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer over "Raming van belastingontvangsten; Aandachtspunten bij de interpretatie van de ramingcijfers in budgettaire nota's" - 34300-70 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer over "Raming van belastingontvangsten; Aandachtspunten bij de interpretatie van de ramingcijfers in budgettaire nota's" - 34300-70 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Werkprogramma Inspectie Veiligheid en Justitie 2016 - 34300-VI-73 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Werkprogramma Inspectie Veiligheid en Justitie 2016 - 34300-VI-73 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere informatie over het programma van de informatiebijeenkomst PX-10 op 28 januari 2016 - 34300-X-72 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere informatie over het programma van de informatiebijeenkomst PX-10 op 28 januari 2016 - 34300-X-72 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Schenking militair materieel aan Jordanië - 34300-X-73 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Schenking militair materieel aan Jordanië - 34300-X-73 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overig: 

Mededeling over het besluit inzake een inleidend verzoek tot het houden van een referendum - 2016Z00427 

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 13 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Mededeling over het besluit inzake een inleidend verzoek tot het houden van een referendum - 2016Z00427 

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 13 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg januari 2016 - 33845-14 

voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, J. Recourt (PvdA) - 13 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd.